DRUK OP DE KETEL

Deventer verhoogt dwangsom asfaltcentrale tot twee maal 40.000 euro

Asfalt (bron: Omgevingsdienst)

De gemeente Deventer voert de druk bij asfaltcentrale AsfaltNu in Deventer verder op. Om het bedrijf te dwingen binnen de normen voor uitstoot van schadelijke stoffen te blijven wordt de dwangsom verhoogd.

Uit metingen is gebleken dat de asfaltcentrale aan de Dordrechtweg in Deventer niet voldoet aan de normen voor de uitstoot van benzeen en vluchtige organische stoffen. De gemeente legt de asfaltcentrale nu 2 dwangsommen op van ieder € 40.000 per overtreding per maand. De hoogte van de dwangsom kan oplopen tot maximaal € 200.000 per stuk. In september 2022 moet de Asfaltcentrale aan de normen voldoen.

De gemeente zegt dat het bedrag van de dwangsom verdubbeld is omdat het economisch belang van het voortzetten van de productie groter is dan ingeschat. Daarom voert de gemeente de druk om de uitstoot van schadelijk stoffen snel terug te brengen nu op.

Aangescherpt

De asfaltcentrale voldoet op dit moment wel aan de certificeringsnormen die gelden voor PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). De gemeente heeft AsfaltNu er op gewezen dat de wettelijke norm voor uitstoot van PAK’s per 1 januari 2023 wordt aangescherpt en dat de asfaltcentrale maatregelen zal moeten nemen om ook na 1 januari nog te voldoen aan de dan geldende normen.

Op meerdere plaatsen in het land liggen asfaltcentrales onder vuur vanwege overschrijding van de uitstootnormen voor benzeen en PAK’s. De Omgevingsdienst NL deed onderzoek. In een rapportage schreef de dienst dat van de 28 asfaltcentrales in ons land 61% van de centrales voldoet aan de emissienorm voor benzeen. Voor PAK’s geldt dat 42% voldoet aan de emissienorm. De conclusie is dus dat veel asfaltcentrale de norm overschrijden en maatregelen moeten nemen.

Staatssecretaris

Net als de gemeente Deventer denkt de Omgevingdienst NL dat de centrales de uitstoot wel kunnen aanpakken, maar dat niet doen vanwege de investeringen die dat vergt. ‘Technisch zijn er mogelijkheden om emissies te reduceren, dit vraagt in bepaalde gevallen om extra investeringen,’ schrijft staatsecretarisHeijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. ‘Aangezien sommige asfaltcentrales er nu al wel in slagen om de gestelde emissiewaarden te behalen, is het van belang dat bedrijven, bevoegd gezagen en omgevingsdiensten van elkaar leren. Omgevingsdienst NL heeft het initiatief genomen om tot een landelijk geharmoniseerde aanpak te komen van het meten van emissies bij asfaltcentrales.

Lees ook:

Staatssecretaris wil actie door asfaltcentrales

Mogelijk strengere regels voor asfaltcentrales

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie