Partners

Pilz ontwerpt, bouwt en ontzorgt organisaties op gebied van veiligheid van infrastructuur

Steeds meer overheden en organisaties, centraal en decentraal vinden Pilz voor het ontwerpen en inrichten van veiligheid rondom bestaande en nieuw te bouwen infra. Machineveiligheid en functionele veiligheid zijn twee belangrijke pijlers waarop de kennis van Pilz gestoeld is en waarom opdrachtgevers voor Pilz kiezen. De expertise van Pilz is zeer uitgebreid. Consultancy, engineering, trainingen en zelfs hardware hebben we in ons portfolio.

Gespecialiseerd op infra-gebied
Pilz beschikt over medewerkers die gespecialiseerd zijn in Bruggen en Sluizen. Wij zorgen dat objecten niet alleen aan de relevante wet- en regelgeving (Machinerichtlijn) voldoen, maar dragen ook zorg voor een optimale bediening, al dan niet op afstand. Wij werken soms als hoofdaannemer voor verschillende overheden en waterschappen of als onderaannemer voor verschillende marktpartijen. Onze business unit staat voor het duurzaam en veilig maken van alle natte kunstwerken en het verbeteren van onze gezamenlijke leefomgeving. We helpen onze opdrachtgevers in de transitie naar een veilige toekomst startend in het hier en nu.

pilz.com

Wilt u met uw organisatie ook partner worden van Infrasite.nl? Bekijk dan de mogelijkheden in de Infrasite mediapresentatie of neem contact op met Jasper Rodenhuis via jasper.rodenhuis@promedia.nl of 06-81043666.