Slimme verlichting N279. Foto: Dura Vermeer

Slimme verlichting N279 krijgt vervolg na succesvolle proef

De slimme verlichting die gedurende twee jaar langs 17 kilometer van de N279 is getest, draagt bij aan energiebesparing en vormt geen gevaar voor de verkeersveiligheid. De proef krijgt dan ook een vervolg, waarbij Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek het beheer van de armaturen overnemen van de provincie Noord-Brabant.

Eén van de eigenschappen van deze armaturen is dat de hoeveelheid licht langs de weg afgestemd kan worden op verkeersintensiteit en weersomstandigheden. De proef was erop gericht om te kijken of dit voor energiebesparing zorgt zonder dat de verkeersveiligheid eronder lijdt. En dat is na twee jaar testen met zeshonderd armaturen op een traject van 17 kilometer inderdaad de conclusie die de provincie trekt over deze ‘verlichting as a service’.

Nu de resultaten zijn geanalyseerd, blijkt dat er tussen maart 2020 tot juli 2021 82.680 kilowattuur is bespaard op het energieverbruik. Dat is een besparing van 54,2 procent ten opzichte van de normale situatie waarbij de lichten niet worden gedimd.

CO2-reductie

De provincie koopt duurzaam opgewekte energie in, maar het zou gaan om een CO2-reductie van 46 ton wanneer de extra besparing door deze slimme verlichting zou worden omgerekend naar grijze stroom. Volgens Dura Vermeer is dat ongeveer gelijk aan de hoeveelheid CO2 die jaarlijks wordt opgenomen door 2.090 bomen. Aanvullende voordelen zijn de positieve effecten voor de leefomgeving van nachtdieren en de langere houdbaarheid van het materiaal.

De levensduur van de armaturen kan namelijk worden verlengd met vijf tot tien jaar. Dit draagt eveneens bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en het betekent dat de armaturen minder vaak vervangen hoeven te worden en dat het grondstofverbruik kleiner is. Bouwbedrijf Dura Vermeer wijst erop dat het materiaal hergebruikt kan worden op wegen van een lagere orde of fietspaden.

Contract

In dit as-a-service-project worden Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek, die samen opereren onder de naam Lumi-Us, meer partner dan opdrachtnemer. Zij moeten zelf ook oog hebben voor publieke taken en belangen. Voor de provincie Noord-Brabant lijkt dit erg op eerdere ervaringen die ze hebben opgedaan met prestatiecontracten. As-a-service gaat daarbij volgens Dura Vermeer nog een stukje verder, zeker wanneer doelen op het gebied van innovatie en duurzaamheid hieraan gekoppeld worden en de investeringen worden gedaan vanuit het as-a-servicecontract.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Slimme verlichting N279 krijgt vervolg na succesvolle proef | Infrasite
Slimme verlichting N279. Foto: Dura Vermeer

Slimme verlichting N279 krijgt vervolg na succesvolle proef

De slimme verlichting die gedurende twee jaar langs 17 kilometer van de N279 is getest, draagt bij aan energiebesparing en vormt geen gevaar voor de verkeersveiligheid. De proef krijgt dan ook een vervolg, waarbij Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek het beheer van de armaturen overnemen van de provincie Noord-Brabant.

Eén van de eigenschappen van deze armaturen is dat de hoeveelheid licht langs de weg afgestemd kan worden op verkeersintensiteit en weersomstandigheden. De proef was erop gericht om te kijken of dit voor energiebesparing zorgt zonder dat de verkeersveiligheid eronder lijdt. En dat is na twee jaar testen met zeshonderd armaturen op een traject van 17 kilometer inderdaad de conclusie die de provincie trekt over deze ‘verlichting as a service’.

Nu de resultaten zijn geanalyseerd, blijkt dat er tussen maart 2020 tot juli 2021 82.680 kilowattuur is bespaard op het energieverbruik. Dat is een besparing van 54,2 procent ten opzichte van de normale situatie waarbij de lichten niet worden gedimd.

CO2-reductie

De provincie koopt duurzaam opgewekte energie in, maar het zou gaan om een CO2-reductie van 46 ton wanneer de extra besparing door deze slimme verlichting zou worden omgerekend naar grijze stroom. Volgens Dura Vermeer is dat ongeveer gelijk aan de hoeveelheid CO2 die jaarlijks wordt opgenomen door 2.090 bomen. Aanvullende voordelen zijn de positieve effecten voor de leefomgeving van nachtdieren en de langere houdbaarheid van het materiaal.

De levensduur van de armaturen kan namelijk worden verlengd met vijf tot tien jaar. Dit draagt eveneens bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en het betekent dat de armaturen minder vaak vervangen hoeven te worden en dat het grondstofverbruik kleiner is. Bouwbedrijf Dura Vermeer wijst erop dat het materiaal hergebruikt kan worden op wegen van een lagere orde of fietspaden.

Contract

In dit as-a-service-project worden Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek, die samen opereren onder de naam Lumi-Us, meer partner dan opdrachtnemer. Zij moeten zelf ook oog hebben voor publieke taken en belangen. Voor de provincie Noord-Brabant lijkt dit erg op eerdere ervaringen die ze hebben opgedaan met prestatiecontracten. As-a-service gaat daarbij volgens Dura Vermeer nog een stukje verder, zeker wanneer doelen op het gebied van innovatie en duurzaamheid hieraan gekoppeld worden en de investeringen worden gedaan vanuit het as-a-servicecontract.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs