Gelderland twijfelt maar Utrecht wil door met dure verbreding Rijnbrug

Rijnbrug. Foto: provincie Utrecht
Rijnbrug. Foto via provincie Utrecht

De verbreding van de Rijnbrug tussen de provincies Utrecht en Gelderland wordt zeker 65 miljoen euro duurder. Voor Gelderland reden om het project te heroverwegen, maar Utrecht wil graag door. Provinciale Staten willen dan ook dat Gelderland aan boord gehouden wordt, zodat het project kan doorgaan.

Dat blijkt uit een motie van tien van de dertien partijen die vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten. PS ging akkoord met de begroting voor 2022, maar diende wel enkele moties en amendementen in. Een daarvan gaat dus om de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. Die stond eigenlijk voor 80 miljoen euro in de boeken, maar onlangs bleek dat dit project zeker 65 miljoen euro duurder gaat uitpakken. De provincie Gelderland twijfelt mede daarom of de aanpassing van de brug wel moet doorgaan.

Uitstel of afstel schadelijk voor regio

Daar zijn de meeste partijen in PS van Utrecht dus niet zo blij mee. Er zijn al middelen gereserveerd voor de brugverbetering en volgend jaar wordt er doorgewerkt aan de planvoorbereiding van dit project en een aanverwant werk in Veenendaal. De plannen kunnen volgens de motie alleen doorgaan als alle betrokken partijen aan boord blijven. Naast beide provincies en de betrokken gemeenten zijn dat Rijkswaterstaat en de regio’s Foodvalley en Rivierenland.

De motie stelt verder dat uitstel of afstel van de plannen schadelijk is voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied. En men denkt ook dat het ongeloofwaardig is en onbetrouwbaar kan overkomen als de brugverbreding niet doorgaat, dit met het oog op de besluiten die er eerder al over zijn genomen.

Wie trekt de portemonnee?

Kortom: Gedeputeerde Staten moet in gesprek blijven met de Gelderse collega’s en er “onophoudelijk” op aandringen dat de eerder gemaakte plannen voor de Rijbrug doorgaan. Ook met alle andere partners moet er gepraat worden dat het project zonder vertraging kan worden gerealiseerd. De motie roept verder op om uit te zoeken welke partner waarvoor de portemonnee moet trekken. En tot slot moet er zo snel mogelijk, maar in elk geval voor de zomer van 2022, duidelijkheid over deze hele kwestie zijn.

Lees meer over bruggen:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam