Bouw van Queensferry Crossing. Foto: Europese Rekenkamer

Veel vertraging bij grote Europese infraprojecten

Foto: persbericht Europese Rekenkamer

Grote Europese projecten voor vervoersinfrastructuur worden vaak met jarenlange vertragingen opgeleverd. Europa loopt in dat opzicht behoorlijk achter op andere delen van de wereld, blijkt uit een analyse van de Europese Rekenkamer. Dit komt deels door tegenstrijdige belangen van de EU en haar lidstaten.

In Europa wordt gewerkt aan een grensoverschrijdend vervoersnetwerk en de grote vervoersprojecten zijn daarin cruciaal. Voor ‘groot’ is in dit verband overigens geen vaste definitie, al is 500 miljoen euro een veel gehanteerde drempelwaarde. In deze analyse heeft de Europese Rekenkamer de vergelijking gemaakt tussen zes grote Europese infraprojecten en vergelijkbare werken in de Verenigde Staten, Zwitserland, Noorwegen en Australië. En de uitkomsten geven op verschillende punten reden tot bezorgdheid, stelt de Rekenkamer.

Slechter presteren in projecten op tijd opleveren

Hoewel projecten gemiddeld 2 miljard euro duurder worden dan begroot, blijkt de EU op dat gebied geen uitzondering. “De EU probeert in heel Europa een uitgebreid netwerk van vervoersinfrastructuur tot stand te brengen”, aldus Annemie Turtelboom, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de analyse. In het verleden beschouwde de Rekenkamer kostenoverschrijdingen en vertragingen als even grote hinderpalen om dit doel te bereiken. “Uit onze vergelijking blijkt echter dat de EU wat de kosten betreft niet afwijkt van andere landen, maar beduidend slechter presteert wanneer het erom gaat grote projecten tijdig op te leveren. Om dit aan te pakken, kunnen we ons laten inspireren door praktijken die we elders hebben gezien.”

Lees de rest van het artikel op VerkeersNet.nl, een zusteruitgave van Infrasite.nl.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Veel vertraging bij grote Europese infraprojecten | Infrasite
Bouw van Queensferry Crossing. Foto: Europese Rekenkamer

Veel vertraging bij grote Europese infraprojecten

Foto: persbericht Europese Rekenkamer

Grote Europese projecten voor vervoersinfrastructuur worden vaak met jarenlange vertragingen opgeleverd. Europa loopt in dat opzicht behoorlijk achter op andere delen van de wereld, blijkt uit een analyse van de Europese Rekenkamer. Dit komt deels door tegenstrijdige belangen van de EU en haar lidstaten.

In Europa wordt gewerkt aan een grensoverschrijdend vervoersnetwerk en de grote vervoersprojecten zijn daarin cruciaal. Voor ‘groot’ is in dit verband overigens geen vaste definitie, al is 500 miljoen euro een veel gehanteerde drempelwaarde. In deze analyse heeft de Europese Rekenkamer de vergelijking gemaakt tussen zes grote Europese infraprojecten en vergelijkbare werken in de Verenigde Staten, Zwitserland, Noorwegen en Australië. En de uitkomsten geven op verschillende punten reden tot bezorgdheid, stelt de Rekenkamer.

Slechter presteren in projecten op tijd opleveren

Hoewel projecten gemiddeld 2 miljard euro duurder worden dan begroot, blijkt de EU op dat gebied geen uitzondering. “De EU probeert in heel Europa een uitgebreid netwerk van vervoersinfrastructuur tot stand te brengen”, aldus Annemie Turtelboom, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de analyse. In het verleden beschouwde de Rekenkamer kostenoverschrijdingen en vertragingen als even grote hinderpalen om dit doel te bereiken. “Uit onze vergelijking blijkt echter dat de EU wat de kosten betreft niet afwijkt van andere landen, maar beduidend slechter presteert wanneer het erom gaat grote projecten tijdig op te leveren. Om dit aan te pakken, kunnen we ons laten inspireren door praktijken die we elders hebben gezien.”

Lees de rest van het artikel op VerkeersNet.nl, een zusteruitgave van Infrasite.nl.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam