Belijning fietspad

Onderzoek naar fietsroute langs en onderhoud van N348 Deventer-Zutphen

Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

Momenteel wordt onderzocht of en waar het mogelijk is om een vlotte en veilige fietsroute te realiseren langs de N348 tussen Deventer en Zutphen. Dit wordt gecombineerd met een verkenning naar de knelpunten op en het onderhoud van diezelfde weg.

Het onderzoek naar de mogelijke fietsroute wordt gedaan door de provincie Gelderland, de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen en de Fietsersbond. Zij kijken naar twee varianten, waarbij de ene route geheel langs de N348 loopt en de andere deels langs deze weg en deels door landelijk gebied. Volgens de provincie is het een grote uitdaging dat er beperkte ruimte is langs de rijbaan en ook het landelijke karakter van de omgeving een rol speelt. Er is al toegezegd dat de overheden zullen kiezen voor oplossingen die voordelig zijn voor alle weggebruikers en aanwonenden, veilig voor fietsers en ten goede komen aan de leefbaarheid. Het is de verwachting dat een definitief besluit over fietsroute F348 volgt rond de zomer van 2022.

Vragen over weginrichting

Dit onderzoek naar de fietsroute vindt gelijktijdig plaats met een verkenning naar de knelpunten en het onderhoud van de provinciale weg N348. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke obstakels op het fietspad en in de berm. Een belangrijk onderdeel van deze studie is de maximumsnelheid op het wegvak Eefde-Gorssel. Daar is eerder als proef de snelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur en dit leverde positieve resultaten op. Er bestaan nu nog vragen over de bijbehorende weginrichting. De inrichting van eventuele maatregelen staat gepland in 2023.

Hoewel verschillende overheden en organisaties samen optrekken in dit project, ligt de leiding bij de provincie Gelderland. Dat is volgens de provincie een logische stap omdat de fietsroute en de provinciale weg in hetzelfde gebied tussen Deventer en Zutphen liggen. “Keuzes in het ene project hebben automatisch gevolgen voor het andere project. Qua ontwerp maar ook op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Vooral in het landelijk gebied tussen Eefde en Gorssel speelt dit.”

Betrokkenheid omgeving

Voordat een definitief besluit wordt genomen, zullen de omgeving en andere belanghebbenden op meerdere momenten en manieren om reactie worden gevraagd. Er is zelfs een klankbordgroep, bestaande uit dorpsraden, afdelingen van de Fietsersbond en leden van agrarische brancheorganisatie Cumela, die meekijkt naar het project en de beoordeling van de mogelijke oplossingen. “De projectgroep wil verschillende belangen binnen de kaders, zo goed mogelijk mee laten wegen in het uiteindelijke advies over de voorkeursvariant”, aldus de provincie.

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Inge Jacobs