Geld. Foto: iStock / darkojow

Gericht beleid gemeenten kan 1 miljard euro voor infrastructuur opleveren

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Gemeenten kunnen in de jaren 2021, 2022 en 2023 ruim 1 miljard euro aan extra investeringen in infrastructuur genereren. Daarvoor moeten ze budgetten van bestaande financiële regelingen vanuit het Rijk tijdelijk verhogen en versneld inzetten. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw op basis van onderzoek dat in opdracht van Koninklijke Bouwend Nederland is gedaan.

Veel gemeenten kampen met uitdagingen op het gebied van onder meer bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Tegelijk staan hun budgetten onder druk door de coronacrisis. De GWW-productie in opdracht van gemeenten nam vorig jaar met 3 procent af en dit jaar zal dat zelfs 4 procent zijn. Vorig jaar ging dat vooral om investeringen maar dit jaar neemt naar verwachting ook het gemeentelijk onderhoud aan infrastructuur af.

Behoud van GWW-banen

Bestaande regelingen bieden dus mogelijkheden om tot 1 miljard euro aan extra investeringen in infrastructuur te realiseren. Dat zou volgens het EIB ook bijdragen aan het behoud van zo’n duizend banen in de GWW-sector in de periode 2021-2023, en van zo’n vijfhonderd banen bij toeleveranciers. Bovendien komt met deze investeringen het eerder behalen van diverse maatschappelijke doelstellingen binnen handbereik.

Op basis van het eigen onderzoek stelt het EIB dat een gericht beleidspakket de beste kansen biedt. Dat gaat dan om maatregelen die op bestaande regelingen aansluiten. Het eerste deel van het voorstel is om lopende investeringsprogramma’s te versnellen. Die gaan onder meer over verkeersveiligheid en klimaatadaptatie. Ten tweede kunnen de budgetten voor fietsinfrastructuur en overwegenaanpak worden verruimd. En als derde maatregel kan er tijdelijk extra geld beschikbaar worden gesteld voor onderhoud aan wegen en openbare ruimte.

Vooral kleinere projecten

Het EIB heeft berekend dat deze maatregelen in 2021 nog 350 miljoen euro extra kan opleveren voor gemeentelijke uitgaven aan infrastructuur. In 2022 is dat ongeveer 450 miljoen en in 2023 nog eens 230 miljoen, ofwel ruim 1 miljard euro in drie jaar tijd. Het voorgestelde beleid is vooral gericht op kleinere projecten die betrekkelijk snel kunnen worden uitgevoerd. De verwachte krimp in GWW-investeringen kan zo worden omgebogen in een groei van 1,5 procent, met het al genoemde behoud van werkgelegenheid.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Gericht beleid gemeenten kan 1 miljard euro voor infrastructuur opleveren | Infrasite
Geld. Foto: iStock / darkojow

Gericht beleid gemeenten kan 1 miljard euro voor infrastructuur opleveren

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Gemeenten kunnen in de jaren 2021, 2022 en 2023 ruim 1 miljard euro aan extra investeringen in infrastructuur genereren. Daarvoor moeten ze budgetten van bestaande financiële regelingen vanuit het Rijk tijdelijk verhogen en versneld inzetten. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw op basis van onderzoek dat in opdracht van Koninklijke Bouwend Nederland is gedaan.

Veel gemeenten kampen met uitdagingen op het gebied van onder meer bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Tegelijk staan hun budgetten onder druk door de coronacrisis. De GWW-productie in opdracht van gemeenten nam vorig jaar met 3 procent af en dit jaar zal dat zelfs 4 procent zijn. Vorig jaar ging dat vooral om investeringen maar dit jaar neemt naar verwachting ook het gemeentelijk onderhoud aan infrastructuur af.

Behoud van GWW-banen

Bestaande regelingen bieden dus mogelijkheden om tot 1 miljard euro aan extra investeringen in infrastructuur te realiseren. Dat zou volgens het EIB ook bijdragen aan het behoud van zo’n duizend banen in de GWW-sector in de periode 2021-2023, en van zo’n vijfhonderd banen bij toeleveranciers. Bovendien komt met deze investeringen het eerder behalen van diverse maatschappelijke doelstellingen binnen handbereik.

Op basis van het eigen onderzoek stelt het EIB dat een gericht beleidspakket de beste kansen biedt. Dat gaat dan om maatregelen die op bestaande regelingen aansluiten. Het eerste deel van het voorstel is om lopende investeringsprogramma’s te versnellen. Die gaan onder meer over verkeersveiligheid en klimaatadaptatie. Ten tweede kunnen de budgetten voor fietsinfrastructuur en overwegenaanpak worden verruimd. En als derde maatregel kan er tijdelijk extra geld beschikbaar worden gesteld voor onderhoud aan wegen en openbare ruimte.

Vooral kleinere projecten

Het EIB heeft berekend dat deze maatregelen in 2021 nog 350 miljoen euro extra kan opleveren voor gemeentelijke uitgaven aan infrastructuur. In 2022 is dat ongeveer 450 miljoen en in 2023 nog eens 230 miljoen, ofwel ruim 1 miljard euro in drie jaar tijd. Het voorgestelde beleid is vooral gericht op kleinere projecten die betrekkelijk snel kunnen worden uitgevoerd. De verwachte krimp in GWW-investeringen kan zo worden omgebogen in een groei van 1,5 procent, met het al genoemde behoud van werkgelegenheid.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam