Onderwerp: Verkeer

File (bron: ministerie I&W)

Andere meetmethode: meer files op de wegen

RIJKSWEGENNETHet aantal afgelegde voertuigkilometers op de Nederlandse snelwegen is in twaalf maanden (mei 2021-april 2022) gestegen van 60,1 naar 66,0 miljard voertuigkilometers. Dat is een stijging van 10%. Maar een nieuwe meetmethode speelt een grote...Lees verder
|Reageer|door: Bart Oosterveld
ISA-kastje (bron: praktijkproefisa.nl)

Praktijktest ISA in Overijssel en Brabant

SNELHEIDSASSISTENTIEIn Overijssel en Noord-Brabant gaat binnenkort een praktijkproef van start met ISA. ISA staat voor ‘intelligente snelheidsassistente’. Het systeem helpt automobilisten zich aan de snelheid te houden. De proef wordt gehouden op een aantal N-wegen in...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Ondernemers vinden kabinet te passief

INFRASTRUCTUURHet kabinet is te passief bij het aanpakken van de infrastructurele vraagstukken en problemen waarmee de bereikbaarheid van Nederland onder druk komt te staan. Dat verwijt uiten VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie