Locatie Kaagbruggen (foto: Rijkswaterstaat)

Grondonderzoek gaat vooraf 
aan vernieuwing bruggen A44

foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat doet in april en mei onderzoek naar de ondergrond van de Kaagbrug en de viaducten Lisserweg, Hoofdvaart en het Spoorwegviaduct in de A44. Verkeershinder is beperkt, maar wel mogelijk.

De snelweg A44 tussen Haarlemmermeer en Wassenaar is aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Door de jaren heen is de weg intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Vier van de zeventien bruggen en viaducten in de snelweg zijn aan vervanging toe. De uitvoering daarvan gebeurt over een aantal jaren. Goed inzicht in de ondergrond is echter belangrijk om een nieuw ontwerp te kunnen maken. Vandaar het onderzoek dat Rijkswaterstaat van maandag 4 tot en met woensdag 20 april overdag uitvoert onder de Kaagbrug en de drie viaducten. In mei zijn er diverse nachtelijke afsluitingen.

Overige bruggen

De staat van de overige dertien bruggen en viaducten in de snelweg wordt nog nader onderzocht. Aan de hand van de uitkomst van die onderzoeken bepaalt Rijkswaterstaat of en wanneer die ook aan vernieuwing toe zijn. Door de bruggen en viaducten te vernieuwen, blijft de A44 ook in de toekomst veilig en de regio bereikbaar. De Kaagbrug en de viaducten Lisserweg, Hoofdvaart en het Spoorwegviaduct in de A44 maken deel uit van de grote vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. Onlangs is de planfase gestart om meer inzicht te krijgen in de uitgangspunten voor het project.

Verkeershinder

Het verkeer kan in de onderzoeksperiode hinder ondervinden van het onderzoek. Overdag begeleiden verkeersregelaars het lokale verkeer. Van maandag 2 tot donderdag 12 mei zijn er verscheidene nachtelijke afsluitingen van toe- en afritten op de A44 bij Oude Wetering, Kaag Dorp, Noordwijkerhout en Sassenheim. Ze zijn nooit allemaal tegelijk afgesloten, waardoor de extra reistijd beperkt is.

Auteur: Jacques Geluk