A2 Den Bosch. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie
Onderzoek

Rijk stak minder geld in infrastructuur; provincies en regio’s juist meer

Provincies en vervoerregio’s zijn van 2008 tot 2019 meer gaan investeren in infrastructuur. Het Rijk was hier in diezelfde periode relatief gezien iets minder geld aan kwijt. Voor gemeenten zijn de uitgaven grotendeels gelijk gebleven. Dat blijkt uit een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

In ‘Nederlandse overheidsuitgaven en inkomsten verkeer en vervoer‘ wilde het KiM de trends in inkomsten en uitgaven van Nederlandse overheden in kaart brengen. Zij zijn namelijk de infrabeheerders van de verschillende infrastructuren in Nederland en dragen bij aan de OV-exploitatie. Daarnaast krijgen zij uit verkeer en vervoer ook inkomsten binnen.

Extra geld vooral naar OV

In 2008 gaven de provincies en vervoersregio’s 1,8 miljard euro uit aan verkeer en vervoer. Elf jaar later was dat 2,6 miljard euro. Het extra geld ging vooral naar het OV. Gemeentelijke uitgaven stegen in dezelfde periode licht van 2,8 miljard euro naar ruim 3 miljard euro.

De uitgaven van het Rijk kwamen in 2008 uit op zo rond de 6 miljard euro – hetzelfde als in 2020. Voor 2021 en 2022 is wel sprake van een stijging van de begrote uitgaven. Dat komt voornamelijk door de coronapandemie en de beschikbaarheidsvergoedingen die zijn toegezegd aan het openbaar vervoer. Daarnaast zijn ook hogere uitgaven vanuit het Infrastructuurfonds. Het aandeel van het Rijk in de totale uitgaven over 2008-2019 daalde in deze periode van 59 procent naar 52 procent. Die van de provincies en streekregio’s steeg van 17 procent naar 22 procent.

Iets minder geld naar wegen en spoor

Er werd over deze periode door de verschillende overheden iets minder uitgegeven aan wegen, spoor en openbaar vervoer. Aan waterwegen werd juist iets meer gespendeerd. Het aandeel dat aan beheer en onderhoud werd uitgegeven steeg. Veruit het meeste geld gaat nog steeds naar het wegverkeer.

Bron: ANP/ IJ

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs