Waterinjectievaartuig (foto: Havenbedrijf Rotterdam)

Baggeren door waterinjectie beproefd in Rotterdamse haven

Havenbedrijf Rotterdam doet onderzoek naar de toepassing van een nieuwe baggermethode: baggeren door middel van waterinjecties. De resultaten van de eerste testen in het Calandkanaal laten zien dat het Havenbedrijf daarmee goedkoper uit is dan op de traditionele manier.

De studie maakt deel uit van het innovatieprogramma PRISMA (Programma Innovatie Sediment Management), waarin het Havenbedrijf behalve baggermethodes ook de gedragingen van slib onderzoekt. Het doel is om uiteindelijk efficiënter en duurzamer te kunnen baggeren met minder CO2-uitstoot. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituten als TU Delft, Deltares en maritiem onderzoeksinstituut MARIN. Er wordt ook samengewerkt met andere grote havens. Een afgeleid doel is om te komen tot een internationale maatstaf voor deze baggermethode.

Testen in het Calandkanaal

Het Havenbedrijf ziet waterinjectie-baggeren als een kansrijke optie voor het onderhoud van de Rotterdamse haven. Jaarlijks wordt er in de havenbekkens ongeveer 5 miljoen kuub baggerspecie gebaggerd om de haven kunstmatig op diepte te houden, zodat die goed bereikbaar blijft voor schepen. Bij deze methode wordt water geïnjecteerd in de bodem van het te baggeren gebied. Daardoor ontstaat er een homogeen mengsel van water en sediment. Onder invloed van de zwaartekracht en de stroming stroomt dit vloeibare mengsel weg in een bepaalde richting.

In het Calandkanaal zijn de afgelopen twee jaar testen gedaan met waterinjectie-baggeren. Er is een slibvang gemaakt en het slib wordt eens in de zes tot acht weken geïnjecteerd. Voorheen werd het slib verwijderd met een sleephopperzuiger. Ook wordt baggeren met waterinjectie toegepast op lastig te bereiken locaties in de haven en op drukke ligplaatsen. Dat scheelt overlast voor de schepen op de ligplaatsen omdat ze geen rekening hoeven te houden met baggerwerkzaamheden die daar plaatsvinden.

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Auteur: Redactie Infrasite