Calandbrug. Foto: iStock / André Muller

Rijstrook Calandbrug mogelijk jaren dicht om scheuren in wegdek

Calandbrug. Foto: iStock / André Muller (onbeperkt gebruik)

Het is niet meer mogelijk om de scheuren in het wegdek van de Calandbrug in de A15 te lassen. De ingrijpende reparaties die wél mogelijk zijn, kunnen niet op korte termijn plaatsvinden. Daarom is sinds afgelopen weekend een van de rijstroken op de brug dicht. Mogelijk gaat deze pas in 2025 weer open.

Op de gecombineerde brug voor weg- en spoorverkeer bij Rozenburg werden afgelopen juni scheuren in het wegdek van één van de rijstroken aangetroffen. Die werden gelast, maar al snel trad er weer scheurvorming op. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de scheuren in het rijdek niet meer gelast kunnen worden. Door eerdere lassen is het staal namelijk te broos geworden, schrijft minister Barbara Visser van Infrastructuur aan de Tweede Kamer.

Herstel kan niet op korte termijn

Dat betekent niet dat er geen herstelmaatregel meer mogelijk is. De zwakke delen van het rijdek kunnen worden vervangen door nieuwe staalplaten. Dat is echter een stuk ingrijpender en vergt ook veel meer voorbereiding dan het lassen van scheuren. Daarom is dit niet binnen enkele maanden te realiseren, schrijft de minister. Om de veiligheid te garanderen, is daarom tot nader order de rechterrijstrook in de richting Rotterdam/Rozenburg afgesloten voor het verkeer.

Voor het vervolg zijn er twee scenario’s denkbaar. De eerste is reparatie van de brug met behulp van stalen inzetstukken, ergens in 2022. Optie twee is dat de reparatie van het wegdek onderdeel wordt van de renovatie van de brug die voor 2025 staat gepland. De komende tijd moet worden onderzocht wat zwaarder weegt: de rijstrook tot 2025 dichthouden of de hinder van een reparatie in 2022. De renovatie wordt in 2025 gedaan door ProRail, maar omdat de spoorfunctie van de brug recent is vervallen, wordt de brug daarna overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Beperkte hinder voor verkeer

De minister verwacht overigens geen enorme verkeersoverlast als gevolg van het sluiten van de rijstrook. Zo zijn er afspraken gemaakt over de breedte van de strook die wel openblijft, wat belangrijk is met het oog op het transport dat op de brug plaatsvindt. Rijkswaterstaat gaat het verkeer monitoren (net als overigens de staat van het rijdek) en heeft verschillende scenario’s klaarliggen indien de verkeershinder toch te groot blijkt te zijn, schrijft minister Visser. Sinds 8 november rijden er geen treinen meer over de spoorbrug; die maken nu gebruik van het Theemwegtracé.

Lees ook onze andere artikelen over bruggen, waaronder:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Rijstrook Calandbrug mogelijk jaren dicht om scheuren in wegdek | Infrasite
Calandbrug. Foto: iStock / André Muller

Rijstrook Calandbrug mogelijk jaren dicht om scheuren in wegdek

Calandbrug. Foto: iStock / André Muller (onbeperkt gebruik)

Het is niet meer mogelijk om de scheuren in het wegdek van de Calandbrug in de A15 te lassen. De ingrijpende reparaties die wél mogelijk zijn, kunnen niet op korte termijn plaatsvinden. Daarom is sinds afgelopen weekend een van de rijstroken op de brug dicht. Mogelijk gaat deze pas in 2025 weer open.

Op de gecombineerde brug voor weg- en spoorverkeer bij Rozenburg werden afgelopen juni scheuren in het wegdek van één van de rijstroken aangetroffen. Die werden gelast, maar al snel trad er weer scheurvorming op. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de scheuren in het rijdek niet meer gelast kunnen worden. Door eerdere lassen is het staal namelijk te broos geworden, schrijft minister Barbara Visser van Infrastructuur aan de Tweede Kamer.

Herstel kan niet op korte termijn

Dat betekent niet dat er geen herstelmaatregel meer mogelijk is. De zwakke delen van het rijdek kunnen worden vervangen door nieuwe staalplaten. Dat is echter een stuk ingrijpender en vergt ook veel meer voorbereiding dan het lassen van scheuren. Daarom is dit niet binnen enkele maanden te realiseren, schrijft de minister. Om de veiligheid te garanderen, is daarom tot nader order de rechterrijstrook in de richting Rotterdam/Rozenburg afgesloten voor het verkeer.

Voor het vervolg zijn er twee scenario’s denkbaar. De eerste is reparatie van de brug met behulp van stalen inzetstukken, ergens in 2022. Optie twee is dat de reparatie van het wegdek onderdeel wordt van de renovatie van de brug die voor 2025 staat gepland. De komende tijd moet worden onderzocht wat zwaarder weegt: de rijstrook tot 2025 dichthouden of de hinder van een reparatie in 2022. De renovatie wordt in 2025 gedaan door ProRail, maar omdat de spoorfunctie van de brug recent is vervallen, wordt de brug daarna overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Beperkte hinder voor verkeer

De minister verwacht overigens geen enorme verkeersoverlast als gevolg van het sluiten van de rijstrook. Zo zijn er afspraken gemaakt over de breedte van de strook die wel openblijft, wat belangrijk is met het oog op het transport dat op de brug plaatsvindt. Rijkswaterstaat gaat het verkeer monitoren (net als overigens de staat van het rijdek) en heeft verschillende scenario’s klaarliggen indien de verkeershinder toch te groot blijkt te zijn, schrijft minister Visser. Sinds 8 november rijden er geen treinen meer over de spoorbrug; die maken nu gebruik van het Theemwegtracé.

Lees ook onze andere artikelen over bruggen, waaronder:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam