Besluiten A9 Velsen – Raasdorp en Badhoevedorp – Raasdorp ter inzage

onderdeel van de Spoedaanpak Wegen

Van maandag 26 april 2010 tot en met maandag 7 juni 2010 ligt het Wegaanpassingsbesluit (WAB) A9 Velsen – Raasdorp en Badhoevedorp – Raasdorp met bijbehorende Uitvoeringsbesluiten (ontheffingen en vergunningen) ter inzage. Tot en met 7 juni kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten beroep instellen. De wegaanpassing tussen Velsen en Badhoevedorp is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Het betreft hier de aanleg van spitsstroken tussen Velsen en Raasdorp in beide richtingen en de aanleg van één spitsstrook tussen Badhoevedorp en Raasdorp in de richting Alkmaar.

De A9 tussen Velsen en Badhoevedorp krijgt dagelijks grote hoeveelheden verkeer te verwerken. Dit leidt tot files omdat de wegcapaciteit onvoldoende is. Hierdoor is de regio minder goed bereikbaar dan gewenst. Dit probleem vormt de directe aanleiding voor het aanleggen van spitsstroken. Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke tijden (met name in de spits) dienst doet als tijdelijke extra rijstrook. Zonder deze wegaanpassing zullen de files de komende jaren verder toenemen door de groei van het autoverkeer.

Besluiten ter inzage
Het WAB en de bijbehorende Uitvoeringsbesluiten liggen tot en met maandag 7 juni 2010 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: de gemeentehuizen van Amsterdam, Haarlem, Velsen (IJmuiden), Haarlemmermeer (Hoofddorp), Haarlemmerliede en Spaarnewoude (Halfweg) en de stadsdeelkantoren van Slotervaart en Osdorp in Amsterdam. Verder op de hoofdvestiging van Rijkswaterstaat in Haarlem, het provinciehuis Noord-Holland in Haarlem, Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie

Beroep instellen
Op grond van de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen zowel het Wegaanpassingsbesluit als de Uitvoeringsbesluiten. Dit kan tot en met 7 juni 2010 bij de Raad van State in Den Haag.

Spoedaanpak wegen
De projecten A9 Velsen – Raasdorp en Badhoevedorp – Raasdorp zijn onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat nog voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden voor mei 2011 opgeleverd. Het gaat om uitbreiding van een snelweg met een één rijstrook of met een spitsstrook.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland