Technische proef verplaatsbare barrier bij afsluitdijk A7

Op maandag 22 oktober 2007 wordt de verplaatsbare barrier voor het eerst technisch getest op het Nederlandse wegennet. Dit systeem wordt als pilot tijdens wegwerkzaamheden op de afsluitdijk A7 ingezet, totdat de werkzaamheden rond half november zijn afgelopen.

Met een verplaatsbare barrier kan snel een extra rijstrook worden gecreëerd, door de losse betonnen elementen voor de wegafscheiding met deze speciale machine naar de andere rijstrook te verzetten. Zo kan snel worden ingespeeld op veranderingen in de verkeersdrukte. Bij de proef op de afsluitdijk gaat het om een technische test van de machine op het Nederlandse wegennet. Bij een volgende pilot in 2008 wordt de barrier daadwerkelijk ingezet om de doorstroming op de weg te bevorderen.

Verplaatsbare barrier
Met een verplaatsbare barrier wordt het mogelijk om snel en flexibel om te gaan met de indeling van zowel de rijbaan als het wegvak waarin aan de weg wordt gewerkt. De speciale machine uit de Verenigde Staten verlegt de losse elementen voor het maken van een wegafscheiding als een soort ritssluiting van rijstrook naar rijstrook. De machine is voor minimaal twee jaar door Rijkswaterstaat naar Nederland gehaald. Er zijn tal van situaties denkbaar waar de verplaatsbare barrier kan worden ingezet. Zo kan de verplaatsbare barrier uitkomst bieden in tijdelijke situaties bij wegwerkzaamheden, maar er zijn ook mogelijkheden voor permanente toepassingen. Voordelen zijn:

  • Snel en flexibel inzetten van beschikbaar asfalt als de verkeersdrukte dat vraagt (bijv. extra rijstrook voor de ochtendspits en in de avondspits voor de tegengestelde richting);
  • Bij minder verkeersdrukte is er meer werkruimte wat kan leiden tot een kortere uitvoeringsduur;
  • Hogere maximumsnelheid voor het verkeer bij bepaalde situaties;
  • Een betere doorstroming van verkeer.

FileProof
De verplaatsbare barrier is een van de ruim 40 projecten van het FileProof programma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij FileProof staat de aanpak van files op de korte termijn centraal, om de bereikbaarheid te verbeteren.

Meer informatie

Heeft u vragen over werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de weg of waterweg, dan kunt u contact opnemen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat, 0800-8002, of kijken op de website Van A naar Beter

Rijkswaterstaat werkt aan vlot en veilig verkeer over weg en water. Als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat levert Rijkswaterstaat een bijdrage aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied