Soortenrijkdom van bermen langs snelwegen toegenomen

Bloemrijke bermen

Voorburg – Sinds 2000 is de soortenrijkdom van bermen langs snelwegen verder toegenomen. Het gaat voor een groot deel om de toename van algemene soorten, maar ook de zeldzamere soorten nemen toe. De soortenrijkdom van provinciale en gemeentelijke bermen is min of meer gelijk gebleven.

De bermen langs snelwegen worden slechts één of twee keer per jaar gemaaid, en op zijn vroegst half juni als veel zaden al rijp zijn. Het maaisel wordt daarbij weggehaald, zodat de grond geleidelijk voedselarmer wordt. Dankzij dit zogeheten verschralend beheer zijn de bermen veel bloemrijker geworden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Soortenrijkdom van bermen langs snelwegen toegenomen | Infrasite

Soortenrijkdom van bermen langs snelwegen toegenomen

Bloemrijke bermen

Voorburg – Sinds 2000 is de soortenrijkdom van bermen langs snelwegen verder toegenomen. Het gaat voor een groot deel om de toename van algemene soorten, maar ook de zeldzamere soorten nemen toe. De soortenrijkdom van provinciale en gemeentelijke bermen is min of meer gelijk gebleven.

De bermen langs snelwegen worden slechts één of twee keer per jaar gemaaid, en op zijn vroegst half juni als veel zaden al rijp zijn. Het maaisel wordt daarbij weggehaald, zodat de grond geleidelijk voedselarmer wordt. Dankzij dit zogeheten verschralend beheer zijn de bermen veel bloemrijker geworden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek