Werkzaamheden Moerdijkbrug A16 afgerond

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006-2007

’s-Hertogenbosch – Na een periode van enkele maanden van herstelwerkzaamheden op de oostbaan van de Moerdijkbrug (richting Dordrecht/Rotterdam), wordt het werk binnenkort afgerond. De versmalling van de rijstroken en de snelheidsbeperking zullen worden opgeheven. Daarnaast wordt de nieuwe belijning op het wegdek aangebracht. Voor deze afrondende werkzaamheden worden gedurende enkele nachten afwisselend een aantal rijstroken afgesloten voor het verkeer in beide rijrichtingen.

Data van de afsluiting
Voor verkeer in beide rijrichtingen wordt de rijbaan gedeeltelijk afgesloten gedurende enkele nachten van dinsdag 29 mei tot en met zondagochtend 3 juni 2007. Het verkeer wordt tijdens deze afsluitingen enige tijd over één rijstrook geleid en dat kan een lichte vertraging opleveren. Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van weersomstandigheden. Bij slecht weer worden de afrondende werkzaamheden een week opgeschoven.

Achtergrond

Sinds november 2006 werkte Rijkswaterstaat aan de Moerdijkbrug. In 2005 is de deklaag van de oostbaan (richting Dordrecht/Rotterdam) voorzien van een nieuwe laag beton, het zogenaamde Hoge Sterkte Beton (HSB). Op deze nieuwe laag zijn in 2006 enkele schades ontstaan; deze schades zijn nu hersteld. Vervolgens is de betonlaag gefreesd om waar dat mogelijk is meer vlakheid te realiseren. Het onderhoud van de westbaan van de Moerdijkbrug (richting Breda) is nog niet ingepland. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat)
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732
  • internet: www.vanAnaarBeter.nl

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant