KWS Infra onderhoud renovatie Galecopperbrug utrecht

Hoe wegenbouwer KWS omgaat met de ‘grootste opknapbeurt ooit’

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden van KWS aan de Galecopperbrug in Utrecht.

Tienduizenden civiele constructies en nog meer kilometers aan wegen naderen het einde van hun levensduur. Met de vervanging hiervan ondergaat Nederland de grootste onderhoudsbeurt ooit, zoals de minister van infrastructuur laatst omschreef. De renovatieopdracht die er ligt verandert de manier van werken in de wegenbouw, zo zien ze bij KWS, één van de grootste wegenbouwers van het land. Pieter Ahsman, directeur van de vestiging Rotterdam-Zwijndrecht en één van de sprekers op de Dag van de Infra 2024, vertelt erover in een gesprek met Infrasite. 

Vraag: wat verandert de vervangings- en renovatieopgave vanuit jouw oogpunt voor aannemers in de wegenbouw?

“We zien dat de vraag naar het onderhoud van wegen en kunstwerken toeneemt, voornamelijk vanwege de veroudering van de infrastructuur, meer verkeersbelasting en de noodzaak voor tijdige vernieuwing. Daarnaast hebben we bij KWS de ambitie om in 2030 emissievrij te werken en in 2040 zelfs volledig circulair. Door de nadruk die we hiermee leggen op duurzaamheid en innovatie, verplichten we onszelf om onze werkmethoden en materialen aan te passen. De verschuiving naar meer toekomstgerichte en milieuvriendelijke oplossingen betekent investeren in duurzame materialen, energiezuinige technologieën en innovatieve ontwerpen.”

pieter ahsman kws infraAhsman (rechts afgebeeld) vervolgt: “Verder wordt de hoge vraag ondersteund door verschillende contractvormen, variërend van éénjarige tot meerjarige overeenkomsten. Door meer regie te hebben over de uitvoeringstijd in deze langere onderhoudscontracten, kunnen we onze capaciteit van mensen en materieel beter benutten. Dit leidt tot een gelijkmatigere verdeling van de omzet over het jaar, wat voordelig is voor de sector. Met contracten van langere duur kunnen we ook beter investeren in duurzaamheidsopgaven. Het inzetten van materieel over een langere periode stelt ons bovendien in staat om duurzame initiatieven te implementeren en te onderhouden.”

“Daarnaast betekent de grote onderhoudsopgave dat we vaker werken aan de operationele infrastructuur. Dat betekent dat je vaker in aanraking komt met het verkeer, in tegenstelling tot bij nieuwbouwwerk. Dit vereist zorgvuldige planning en afstemming met opdrachtgevers voor goede verkeersmaatregelen. We moeten wel vermijden om alles naar nacht- en weekenduren te verschuiven. Afsluitingen van wegen voor onderhoud moeten vaker worden toegepast.”

“Tot slot heeft de omvang van de opgave geleid tot een tekort aan gekwalificeerd personeel en specialistisch materieel. We zien dit tekort in zowel de voorbereiding als de uitvoering van werkzaamheden. Het is een uitdaging waar we rekening mee moeten houden bij het plannen en uitvoeren van projecten.”

Vraag: hoe spelen jullie als bedrijf in op die veranderingen? 

“We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om onze werkwijze te verbeteren. We investeren bijvoorbeeld steeds meer in specialisten op het gebied van duurzaamheid, de milieukostenindicator (MKI), circulariteit en ecologie. Zo werken we toe naar een emissievrij 2030 en een 100 procent circulair 2040.”

“Ook investeren we in de aanschaf van emissieloos materieel in de asfaltverwerking. Inmiddels kunnen we bijna volledig emissieloos asfalteren. Elektrisch materiaal aanschaffen is één, maar hoe we hiermee omgaan en dit in topconditie houden, is het volgende. We spelen hierop in door onze eigen laadpleinen te realiseren, zoals bij Julianahaven Recycling, een dochteronderneming van KWS. Daarnaast leiden we ons personeel op om dit nieuwe elektrische materieel te onderhouden bij VolkerWessels Materieel & Onderhoud, ook een dochteronderneming van KWS.”

“Bovendien onderzoeken we hoe we onze asfaltmengsels duurzaam kunnen verbeteren. Bij onderhoud en renovatieprojecten komt veel meer freesasfalt vrij, wat we in hogere percentages proberen te hergebruiken in onze nieuwe mengsels. En we introduceren nieuwe methodes van produceren en aanleggen van verhardingen, zoals onze eigen innovatie de Cold Asphalt Recycling Train (C)ART. Hierbij worden de grondstoffen van de bestaande weg gefreesd en op locatie direct verwerkt in de nieuwe weg. Een innovatieve methode om op een duurzame wijze een circulaire wegverharding aan te leggen.”

“Verder werken we aan betere communicatie en meer transparantie voor opdrachtgevers en werknemers. Zo hebben we recent, in samenwerking met VolkerWessels in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta, een systeem ontwikkeld waarin we in real-time informatie delen over de voortgang van de deelprojecten binnen een overeenkomst.”

Vraag: verwacht je dat de vraag naar onderhoud en renovaties ook de komende jaren blijft stijgen in de wegenbouw? 

“Ik voorzie een voortdurende stijging van de vraag, wat meer werk zal opleveren voor wegenbouwers zoals KWS, met name op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Hoewel we een groei in omzet verwachten, voorzie ik geen toename in de hoeveelheid asfalttonnage. Op dit gebied blijven we naar mijn mening stabiel. Het lijkt KWS verstandig om meer te investeren in onderhoud, aangezien een investering nu kan resulteren in minder renovatiekosten in de toekomst. Onderhouden is immers overhouden.”

Dag van de Infra

Pieter Ahsman van KWS is een van de sprekers op de Dag van de Infra, een congres van Infrasite op 22 mei in het stadion van Sparta in Rotterdam. Op die dag wordt verder gepraat over wat de vervangings- en renovatieopgave betekent voor bruggenbouwers, wegenbouwbedrijven en beheerders. Wat kunnen zij nu al doen om onderhoud en renovaties te versnellen? En hoe speel je als bedrijf in op de opgave?

Het centrale thema van het congres is de wegenbouw. Andere sprekers gaan in op onderwerpen als emissieloos bouwen, het personeelstekort, nachtwerk en het soms stroeve aanbestedingslandschap. Ga naar www.dagvandeinfra.nl voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid om het congres te bezoeken.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.

Hoe wegenbouwer KWS omgaat met de ‘grootste opknapbeurt ooit’ | Infrasite
KWS Infra onderhoud renovatie Galecopperbrug utrecht

Hoe wegenbouwer KWS omgaat met de ‘grootste opknapbeurt ooit’

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden van KWS aan de Galecopperbrug in Utrecht.

Tienduizenden civiele constructies en nog meer kilometers aan wegen naderen het einde van hun levensduur. Met de vervanging hiervan ondergaat Nederland de grootste onderhoudsbeurt ooit, zoals de minister van infrastructuur laatst omschreef. De renovatieopdracht die er ligt verandert de manier van werken in de wegenbouw, zo zien ze bij KWS, één van de grootste wegenbouwers van het land. Pieter Ahsman, directeur van de vestiging Rotterdam-Zwijndrecht en één van de sprekers op de Dag van de Infra 2024, vertelt erover in een gesprek met Infrasite. 

Vraag: wat verandert de vervangings- en renovatieopgave vanuit jouw oogpunt voor aannemers in de wegenbouw?

“We zien dat de vraag naar het onderhoud van wegen en kunstwerken toeneemt, voornamelijk vanwege de veroudering van de infrastructuur, meer verkeersbelasting en de noodzaak voor tijdige vernieuwing. Daarnaast hebben we bij KWS de ambitie om in 2030 emissievrij te werken en in 2040 zelfs volledig circulair. Door de nadruk die we hiermee leggen op duurzaamheid en innovatie, verplichten we onszelf om onze werkmethoden en materialen aan te passen. De verschuiving naar meer toekomstgerichte en milieuvriendelijke oplossingen betekent investeren in duurzame materialen, energiezuinige technologieën en innovatieve ontwerpen.”

pieter ahsman kws infraAhsman (rechts afgebeeld) vervolgt: “Verder wordt de hoge vraag ondersteund door verschillende contractvormen, variërend van éénjarige tot meerjarige overeenkomsten. Door meer regie te hebben over de uitvoeringstijd in deze langere onderhoudscontracten, kunnen we onze capaciteit van mensen en materieel beter benutten. Dit leidt tot een gelijkmatigere verdeling van de omzet over het jaar, wat voordelig is voor de sector. Met contracten van langere duur kunnen we ook beter investeren in duurzaamheidsopgaven. Het inzetten van materieel over een langere periode stelt ons bovendien in staat om duurzame initiatieven te implementeren en te onderhouden.”

“Daarnaast betekent de grote onderhoudsopgave dat we vaker werken aan de operationele infrastructuur. Dat betekent dat je vaker in aanraking komt met het verkeer, in tegenstelling tot bij nieuwbouwwerk. Dit vereist zorgvuldige planning en afstemming met opdrachtgevers voor goede verkeersmaatregelen. We moeten wel vermijden om alles naar nacht- en weekenduren te verschuiven. Afsluitingen van wegen voor onderhoud moeten vaker worden toegepast.”

“Tot slot heeft de omvang van de opgave geleid tot een tekort aan gekwalificeerd personeel en specialistisch materieel. We zien dit tekort in zowel de voorbereiding als de uitvoering van werkzaamheden. Het is een uitdaging waar we rekening mee moeten houden bij het plannen en uitvoeren van projecten.”

Vraag: hoe spelen jullie als bedrijf in op die veranderingen? 

“We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om onze werkwijze te verbeteren. We investeren bijvoorbeeld steeds meer in specialisten op het gebied van duurzaamheid, de milieukostenindicator (MKI), circulariteit en ecologie. Zo werken we toe naar een emissievrij 2030 en een 100 procent circulair 2040.”

“Ook investeren we in de aanschaf van emissieloos materieel in de asfaltverwerking. Inmiddels kunnen we bijna volledig emissieloos asfalteren. Elektrisch materiaal aanschaffen is één, maar hoe we hiermee omgaan en dit in topconditie houden, is het volgende. We spelen hierop in door onze eigen laadpleinen te realiseren, zoals bij Julianahaven Recycling, een dochteronderneming van KWS. Daarnaast leiden we ons personeel op om dit nieuwe elektrische materieel te onderhouden bij VolkerWessels Materieel & Onderhoud, ook een dochteronderneming van KWS.”

“Bovendien onderzoeken we hoe we onze asfaltmengsels duurzaam kunnen verbeteren. Bij onderhoud en renovatieprojecten komt veel meer freesasfalt vrij, wat we in hogere percentages proberen te hergebruiken in onze nieuwe mengsels. En we introduceren nieuwe methodes van produceren en aanleggen van verhardingen, zoals onze eigen innovatie de Cold Asphalt Recycling Train (C)ART. Hierbij worden de grondstoffen van de bestaande weg gefreesd en op locatie direct verwerkt in de nieuwe weg. Een innovatieve methode om op een duurzame wijze een circulaire wegverharding aan te leggen.”

“Verder werken we aan betere communicatie en meer transparantie voor opdrachtgevers en werknemers. Zo hebben we recent, in samenwerking met VolkerWessels in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta, een systeem ontwikkeld waarin we in real-time informatie delen over de voortgang van de deelprojecten binnen een overeenkomst.”

Vraag: verwacht je dat de vraag naar onderhoud en renovaties ook de komende jaren blijft stijgen in de wegenbouw? 

“Ik voorzie een voortdurende stijging van de vraag, wat meer werk zal opleveren voor wegenbouwers zoals KWS, met name op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Hoewel we een groei in omzet verwachten, voorzie ik geen toename in de hoeveelheid asfalttonnage. Op dit gebied blijven we naar mijn mening stabiel. Het lijkt KWS verstandig om meer te investeren in onderhoud, aangezien een investering nu kan resulteren in minder renovatiekosten in de toekomst. Onderhouden is immers overhouden.”

Dag van de Infra

Pieter Ahsman van KWS is een van de sprekers op de Dag van de Infra, een congres van Infrasite op 22 mei in het stadion van Sparta in Rotterdam. Op die dag wordt verder gepraat over wat de vervangings- en renovatieopgave betekent voor bruggenbouwers, wegenbouwbedrijven en beheerders. Wat kunnen zij nu al doen om onderhoud en renovaties te versnellen? En hoe speel je als bedrijf in op de opgave?

Het centrale thema van het congres is de wegenbouw. Andere sprekers gaan in op onderwerpen als emissieloos bouwen, het personeelstekort, nachtwerk en het soms stroeve aanbestedingslandschap. Ga naar www.dagvandeinfra.nl voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid om het congres te bezoeken.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.