Kort geding tegen 3 wegenbouwers over tijdspaarfonds

Woerden – Advocaat mr. B. Westerhout van de drie wegenbouwers maakte een ruim gebaar tijdens het kort geding van de bonden: "Laat de werknemers in de winter maar komen. Als ze bereid zijn om te werken, krijgen ze hun geld doorbetaald." Peter van Minnen, raadsman voor de vakbonden, vroeg of dit aan het prikbord kan komen: "Dan is alles opgelost." Maar Westerhout meent dat de werkgevers nu juist zo’n mooie regeling hebben getroffen met mensen die helemaal geen zin hebben om in de winter te werken. Rechter mr. S. de Laat doet over 14 dagen uitspraak.

‘Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden’, was de centrale stelling van Ballast Nedam, BAM en KWS tijdens het kort geding op dinsdag 18 juli 2006 voor de Voorzieningenrechter in Utrecht. De drie bedrijven vinden dat ze in een nadelige positie komen als FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en Het Zwarte Corps niet precies dezelfde overeenkomst willen sluiten als met Heijmans. Voor de bonden een merkwaardige stelling, want het waren de werkgevers die uitgerekend op het punt ‘jaarmodel’ tijdens de CAO-onderhandelingen ‘maatwerk’ eisten. Dus ook concurrentie, vinden de bonden. "Waarom houden ze niet de eer aan zichzelf en sluiten aan bij akkoorden met andere bedrijven?", zo vroeg raadsman Van Minnen. Er zijn ook voorbeelden waarbij werkgever en werknemers elk de helft van de discontinuïteit voor hun rekening nemen. Heijmans zit daar ver onder, maar kenmerk van ‘maatwerk’ is voor de drie bouwbonden dat zij rekening houden met de positie van een bedrijf. Met Ballast Nedam, BAM Wegen en Koninklijke Wegenbouw Stevin kon geen overeenstemming worden bereikt. Deze bedrijven hebben individuele werknemers inmiddels contracten voorgelegd, waarbij de werknemers in de zomer uren opsparen. Die moeten ze in de winter onbetaald opsouperen.

Namens de bonden betoogde mr. Peter van Minnen dat de kern van het arbeidsrecht volgens het Burgerlijk Wetboek is dat de werkgever het loon moet doorbetalen wanneer hij voor zijn werknemer geen arbeid heeft. Hij veegde de vloer aan met de redenering van de werkgeversadvocaat dat het Tijdspaarfonds bij uitstek geschikt is om extra uren voor de winter in te sparen: "Het Tijdspaarfonds is de opvolger van het oude systeem van de vakantiebon. Dat TSF maakt het de werknemer mogelijk voor de uitkering in mei meer bij elkaar te sparen dan alleen vakantiegeld." Vanzelfsprekend voor de bonden is dat de zeggenschap over het tegoed in het TSF ligt bij de werknemer. En dat de werkgever dus nooit dagen kan aanwijzen waarop de werknemer op eigen kosten thuiszit. En zo kwam de raadsman van de drie wegenbouwers met zijn stelling dat de werknemers in de winter gerust mogen komen. Voor het geval de rechter de bonden gelijk zou geven dat de drie bedrijven de CAO ontduiken, vroeg hij om toewijzing van ‘onderhandelingen’ die ertoe leiden dat bij deze drie wegenbouwers het ‘model-Heijmans’ wordt gehanteerd. Merkwaardig, zo meende raadsman mr. Van Minnen van de bonden, om de uitkomst van onderhandelingen bij voorbaat te willen vastleggen.

"Werkgevers wisten best dat ze met ons afspraken moesten maken. Ze zijn immers het hele onderhandelingstraject ingegaan. Pas toen ze hun zin niet kregen, hebben ze de trucendoos opengetrokken", zegt John Kerstens, CAO-onderhandelaar bouw van FNV Bouw. "De rechter moet nu een afweging maken tussen die feitelijke situatie en een CAO-tekst die volgens werkgevers ruimte biedt voor zulke slimmigheidjes. Met als enkele doel om hun eigen risico af te wentelen op werknemers."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw