Rechter dwingt Peijs tot antwoord snelheidsverlaging

Amsterdam РDe Amsterdamse voorzieningenrechter heeft Milieudefensie op twee belangrijke punten gelijk gegeven in de rechtszaak tegen minister Peijs inzake maximumsnelheden. Milieudefensie eist snelheidverlaging tot 80 km/uur op 214 kilometer stadssnelweg. De minister had deze eis op formeel-juridische punten afgewezen. Deze afwijzing wordt door de rechter nu in ̩̩n keer van tafel geveegd. De rechter oordeelt dat Milieudefensie wel degelijk belanghebbend is en acht beroep mogelijk tegen het afwijzingsbesluit van de minister. Minister Peijs heeft nu tien weken om met een inhoudelijk antwoord te komen. Het verzoek van Milieudefensie om hangende de verdere procedure vast een snelheidverlaging in te stellen, is niet gehonoreerd.

De landsadvocaat betoogde op de rechtszitting op 27 september 2005 namens de minister dat Milieudefensie geen belanghebbende zou zijn in deze kwestie, omdat een milieuorganisatie niet om een verkeerskundige maatregel zou kunnen vragen. Ook betoogde zij dat de brief waarmee de minister op 21 april 2005 het verzoek van Milieudefensie afwees, formeel geen besluit zou zijn. De rechter oordeelt daar anders over en geeft Milieudefensie op beide punten gelijk. Gevolg is dat de minister gedwongen wordt de zaak opnieuw onder de loep te nemen.

De rechter treft geen voorlopige voorziening, omdat de spoedeisendheid volgens hem niet vaststaat en omdat ook met de door Milieudefensie voorgestelde maatregel de normen niet in één klap gehaald zouden worden. Campagneleider Joris Wijnhoven daarover: ‘Dat ontslaat minister Peijs niet van de plicht op te schieten. Haar juridische spitsvondigheden zijn afgestraft en hebben de inhoudelijke afhandeling van de zaak nu lang genoeg opgehouden. Peijs pretendeert daadkrachtig te zijn. Dat geldt kennelijk meer voor haar ambitie extra asfalt te storten dan om de lucht schoon te krijgen’.

Milieudefensie wil de maximumsnelheid om te beginnen verlagen op de A1, A2, A4, A9 en A10 in de regio Amsterdam, de A2, A12 en A27 bij Utrecht, de A4, A15, A16, A20 bij Rotterdam en de Drechtsteden, de A4 bij Den Haag, de 13 langs Delft, de A73 bij Nijmegen en de A2 langs Eindhoven en Den Bosch.

U kunt de uitspraak van de rechter downloaden via www.milieudefensie.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie