Prinses Marijkesluis. Foto: Rijkswaterstaat

Mourik gaat Prinses Marijkesluis renoveren

Foto: nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Het renoveren van de Prinses Marijkesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal is definitief gegund aan Mourik Infra. Bij deze opdracht is sprake van een twee fasen-contract. In de eerste fase wordt het volledige ontwerp gemaakt en pas daarna wordt de definitieve prijs bepaald.

Met deze methode, waarin Rijkswaterstaat in diverse projecten ervaring opdoet, is het de bedoeling om de risico’s van grote projecten zo eerlijk mogelijk over opdrachtgever en opdrachtnemer te verdelen. De aanpak, waarbij nauwe samenwerking een speerpunt is, wordt uitgeprobeerd in het kader van het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector‘.

Uitvoering vanaf 2023

“In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp gemaakt. Deze fase duurt ongeveer een jaar”, legt Rijkswaterstaat uit. “Op basis van dit ontwerp wordt aan het einde van fase 1 de definitieve prijs voor de realisatiefase overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in de realisatiefase uitgevoerd.” Dat deel van het project start naar verwachting medio 2023. Als de renovatie is afgerond, kan de sluis er weer zo’n dertig jaar tegenaan.

Klacht over aanbesteding kwam te laat

Omdat er bij de twee fasen-methode sprake is van een intensieve samenwerking tussen in dit geval Rijkswaterstaat en Mourik, werd er in de aanbesteding gewerkt met een concurrentiegerichte dialoog. Een inschrijver die na de eerste ronde afviel, stapte naar de rechter om te vragen om een nieuwe aanbesteding. De rechter oordeelde echter dat deze klacht te laat kwam en besloot dat er gewoon door kon worden gegaan met de gekozen aanbestedingsvorm. Daarbij kwam Mourik Infra dus als winnaar uit de bus.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.