Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Wavebreakmedia

Klacht over aanbestedingsvorm renovatie Prinses Marijkesluis kwam te laat

Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

Een inschrijver die moeite had met de aanbestedingsvorm van de renovatie van de Prinses Marijkesluis, kwam volgens de rechter te laat met deze klachten. De gevraagde nieuwe aanbesteding zónder concurrentiegerichte dialoog komt er dan ook niet.

De aanbesteding van dit werk ging in maart van start en de gunning wordt eind dit jaar verwacht. Het kort geding ging dan ook niet over het gunnen van dit werk, maar over de vorm van de aanbesteding en de eerste afvalronde voor aanmelders voor deze opdracht.

Rijkswaterstaat besteedt de renovatie van de Prinses Marijkesluis aan middels een concurrentiegerichte dialoog. Vooraf was al bekend dat er vanuit de aanmeldingsfase maximaal vijf inschrijvers zouden doorstromen naar de volgende fase van het traject. Bij meer dan vijf aanmelders zou de schifting gedaan worden met criteria voor opgedane ervaring en het zogenaamde Visiedocument. Voor beide aspecten konden maximaal 500 punten worden verdiend.

Renovatie is geen complexe opdracht

Eén van de bedrijven kreeg bericht dat het was afgevallen omdat voor de opgedane ervaring weliswaar 500 punten waren toegekend, maar voor het Visiedocument nul punten. De inschrijver spande daarop een kort geding aan. Het bedrijf vond de uitsluiting op basis van nul punten voor het Visiedocument onterecht, net als die beoordeling zelf.

Er werd onder meer geëist dat Rijkswaterstaat een nieuwe aanbesteding zou beginnen, en dan niet met een concurrentiegerichte dialoog. Die procedure wordt vaak gekozen bij het aanbesteden van grotere, meer ingewikkelde opdrachten. Maar volgens de eisende partij in dit kort geding is de renovatie van de Prinses Marijkesluis geen complexe opdracht en was een aanbesteding in deze vorm dan ook niet nodig.

Wat RWS met het Visiedocument voor ogen had, was volgens het bedrijf niet duidelijk. Daardoor zou het onder meer te veel ruimte geven aan RWS om die documenten te beoordelen en er een score aan te geven. Het had volgens de eisende partij geen selectiecriterium mogen zijn en bovendien zou het te zwaar hebben meegewogen. Het bedrijf stelt dat nul punten voor het Visiedocument een onmogelijke uitkomst was en dat de visie niet objectief is beoordeeld.

Geen vragen of klachten

Maar volgens Rijkswaterstaat heeft het bedrijf zijn rechten om te klagen over alle genoemde zaken verspeeld. En daar is de rechter het mee eens. Er staat weliswaar niets over het vervallen van dat recht in de aanbestedingswet, maar het is gangbaar dat een inschrijver klachten over een aanbesteding zo snel mogelijk kenbaar maakt. Dat helpt ook om zulke trajecten optimaal te laten verlopen.

Maar het bedrijf is meegegaan met de vorm en inhoud van de aanbesteding. Er zijn voorafgaand aan of tijdens de procedure geen vragen gesteld of klachten kenbaar gemaakt. Tegen het (nog niet genomen) gunningsbesluit kan wel bezwaar worden gemaakt, maar dat staat los van het voorgaande. Dat eerder klagen geen zin zou hebben gehad omdat RWS toch geen actie zou ondernemen, is volgens de rechter niet meer dan een aanname van de eisende partij.

Aanbesteding kan doorgaan

Tot slot is er nog het Visiedocument. Daar lijkt vooral sprake van miscommunicatie, althans volgens het bedrijf dat het kort geding aanspande. Dat legde in zijn visie geen relatie met de renovatie van de sluis en er stond ook geen enkele verwijzing naar het project in. De uitleg daarover van de eisende partij volgt de rechter niet, waardoor ook niet kan worden gezegd dat RWS het Visiedocument onterecht met nul punten waardeerde. Het bedrijf haalt dan ook op geen enkel punt zijn gelijk en moet de proceskosten voor het kort geding betalen. De aanbesteding kan dan ook gewoon doorgaan zoals deze is gestart en gepland.

Lees ook: Aanbesteding Prinses Marijkesluis van start

Auteur: Vincent Krabbendam

Klacht over aanbestedingsvorm renovatie Prinses Marijkesluis kwam te laat | Infrasite
Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Wavebreakmedia

Klacht over aanbestedingsvorm renovatie Prinses Marijkesluis kwam te laat

Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

Een inschrijver die moeite had met de aanbestedingsvorm van de renovatie van de Prinses Marijkesluis, kwam volgens de rechter te laat met deze klachten. De gevraagde nieuwe aanbesteding zónder concurrentiegerichte dialoog komt er dan ook niet.

De aanbesteding van dit werk ging in maart van start en de gunning wordt eind dit jaar verwacht. Het kort geding ging dan ook niet over het gunnen van dit werk, maar over de vorm van de aanbesteding en de eerste afvalronde voor aanmelders voor deze opdracht.

Rijkswaterstaat besteedt de renovatie van de Prinses Marijkesluis aan middels een concurrentiegerichte dialoog. Vooraf was al bekend dat er vanuit de aanmeldingsfase maximaal vijf inschrijvers zouden doorstromen naar de volgende fase van het traject. Bij meer dan vijf aanmelders zou de schifting gedaan worden met criteria voor opgedane ervaring en het zogenaamde Visiedocument. Voor beide aspecten konden maximaal 500 punten worden verdiend.

Renovatie is geen complexe opdracht

Eén van de bedrijven kreeg bericht dat het was afgevallen omdat voor de opgedane ervaring weliswaar 500 punten waren toegekend, maar voor het Visiedocument nul punten. De inschrijver spande daarop een kort geding aan. Het bedrijf vond de uitsluiting op basis van nul punten voor het Visiedocument onterecht, net als die beoordeling zelf.

Er werd onder meer geëist dat Rijkswaterstaat een nieuwe aanbesteding zou beginnen, en dan niet met een concurrentiegerichte dialoog. Die procedure wordt vaak gekozen bij het aanbesteden van grotere, meer ingewikkelde opdrachten. Maar volgens de eisende partij in dit kort geding is de renovatie van de Prinses Marijkesluis geen complexe opdracht en was een aanbesteding in deze vorm dan ook niet nodig.

Wat RWS met het Visiedocument voor ogen had, was volgens het bedrijf niet duidelijk. Daardoor zou het onder meer te veel ruimte geven aan RWS om die documenten te beoordelen en er een score aan te geven. Het had volgens de eisende partij geen selectiecriterium mogen zijn en bovendien zou het te zwaar hebben meegewogen. Het bedrijf stelt dat nul punten voor het Visiedocument een onmogelijke uitkomst was en dat de visie niet objectief is beoordeeld.

Geen vragen of klachten

Maar volgens Rijkswaterstaat heeft het bedrijf zijn rechten om te klagen over alle genoemde zaken verspeeld. En daar is de rechter het mee eens. Er staat weliswaar niets over het vervallen van dat recht in de aanbestedingswet, maar het is gangbaar dat een inschrijver klachten over een aanbesteding zo snel mogelijk kenbaar maakt. Dat helpt ook om zulke trajecten optimaal te laten verlopen.

Maar het bedrijf is meegegaan met de vorm en inhoud van de aanbesteding. Er zijn voorafgaand aan of tijdens de procedure geen vragen gesteld of klachten kenbaar gemaakt. Tegen het (nog niet genomen) gunningsbesluit kan wel bezwaar worden gemaakt, maar dat staat los van het voorgaande. Dat eerder klagen geen zin zou hebben gehad omdat RWS toch geen actie zou ondernemen, is volgens de rechter niet meer dan een aanname van de eisende partij.

Aanbesteding kan doorgaan

Tot slot is er nog het Visiedocument. Daar lijkt vooral sprake van miscommunicatie, althans volgens het bedrijf dat het kort geding aanspande. Dat legde in zijn visie geen relatie met de renovatie van de sluis en er stond ook geen enkele verwijzing naar het project in. De uitleg daarover van de eisende partij volgt de rechter niet, waardoor ook niet kan worden gezegd dat RWS het Visiedocument onterecht met nul punten waardeerde. Het bedrijf haalt dan ook op geen enkel punt zijn gelijk en moet de proceskosten voor het kort geding betalen. De aanbesteding kan dan ook gewoon doorgaan zoals deze is gestart en gepland.

Lees ook: Aanbesteding Prinses Marijkesluis van start

Auteur: Vincent Krabbendam