ARCADIS realiseert ontkluizing Roode Beek in Schinveld

het water komt terug in het centrum van Schinveld

Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS realiseert de ‘ontkluizing’ van de Roode Beek in Schinveld, één van de vier kernen van de gemeente Onderbanken. Over een afstand van achthonderd meter is in de jaren zestig van de vorige eeuw de Roode Beek in de kern van Schinveld in een betonnen kluis onder de weg weggewerkt. Het is de bedoeling dat het water terugkomt in het centrum. De uitvoering van dit technisch complexe project start volgens de planning in mei en neemt in totaliteit meer dan een jaar in beslag. Met deze opdracht van de gemeente Onderbanken is een omzet gemoeid van ongeveer 5,2 miljoen euro, aldus ARCADIS donderdag 22 april 2010.

De gemeente Onderbanken wil samen met het Waterschap Roer en Overmaas door het bovengronds brengen van de Roode Beek een natuurlijke verbindingsweg voor planten en dieren via de beek herstellen. Planten en dieren kunnen nu niet via de ondergrondse kluis waardoor de ecologische verbindingszone niet functioneert. Door de beek weer zichtbaar te maken wordt de wateroverlast bij hevige regenval beperkt en de omgeving mooier, waarmee een aangename leefomgeving wordt gecreëerd.

In het gehele project komen zo’n vijf bruggen die diverse kruisende wegen met elkaar verbinden. Naast de kluis onder de weg worden twee rioleringen vervangen. Deze betonnen buizen worden in capaciteit verdubbeld om vuil water makkelijker te kunnen afvoeren. De bovengrondse infrastructuur wordt geheel opnieuw ingericht. De ‘ontkluizing’ is in technisch opzicht een ingewikkelde klus omdat vrijwel alle (prefab) elementen die hier worden toegepast verschillend zijn en de werkruimte beperkt. Het vergt een secure logistieke planning.

Het water komt dus terug in het centrum van Schinveld. ,,Deze opdracht past in de trend om water in binnenstedelijk gebied weer zichtbaar te maken’’, aldus algemeen directeur Rob Mooren van ARCADIS. ,,In dit soort complexe projecten kunnen we met onze specifieke kennis op het gebied van binnenstedelijk water en rioleringen onze meerwaarde tonen”.

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 15.000 medewerkers en EUR 1,8 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV