Topman ProRail neemt voorschot op EU-miljarden voor spoor

Een deel van het geld uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie moet worden gebruikt om de toekomst van het Nederlandse spoor veilig te stellen. Dat stelt John Voppen, de directeur van spoorbeheerder ProRail.

Nederland heeft als enige EU-land nog geen beroep gedaan EU-coronaherstelfonds, formeel de Recovery and Resilience Facility (RRF) genoemd. Ons land kan aanspraak maken op 5,96 miljard euro maar heeft dat tot op heden nog niet gedaan, omdat het huidige kabinet demissionair is.

Kansen voor internationale spoorambitie

Voppen zegt in gesprek met De Telegraaf op donderdag dat hij een goede bestemming voor dat geld ziet. “Ik zie daar kansen voor onze internationale spoorambitie om de trein een aantrekkelijk alternatief te maken voor het vliegtuig voor korte afstanden. Heel concreet hebben wij investeringsbehoefte om spoorbanen verder geschikt te maken voor internationaal treinverkeer naar met name Duitsland.”

Investeringen in het spoor zijn volgens Voppen de komende jaren daarnaast extra van belang omdat er volop gebouwd gaat worden. “Als we groeien en de komende decennia een miljoen extra huizen gaan bouwen, kan investeren in het spoor niet achterblijven.”

Bereikbaarheid woongebieden in het geding

Gebeurt dat niet, dan komt de bereikbaarheid van die nieuwe woongebieden in het geding en daarmee de mobiliteit in Nederland, aldus de ProRail-ceo, die toevoegt dat de ruim 1 miljard euro die er op jaarbasis nodig is om de bestaande infrastructuur in stand te houden daarvoor niet voldoende is. Tevens is er volgens Voppen veel geld nodig om extra treinen te laten rijden. Zo moet er geïnvesteerd worden in zaken als de energievoorziening, de baanstabiliteit en het aanpakken van overwegen.

ProRail hoopt dan ook dat de nieuwe regering in haar regeerakkoord aandacht heeft voor de spoorsector, al was het alleen maar omdat de spoorbeheerder zo’n zeven jaar vooruit plant. “In de vervoersector is de urgentie immens om ons voor te bereiden op de toekomst. Contracten voor toekomstige projecten moeten nu gesloten worden”, onderstreept Voppen. “Het mooie is dat het geld in Brussel gewoon klaarligt.”

Lees ook:

Onderwerpen: ,

Auteur: Nick Augusteijn