Geld. Foto: iStock / darkojow

Zuidasdok 1,2 miljard euro duurder: wie gaat dat betalen?

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Voor de bouw van het Zuidasdok is 1,2 miljard euro extra nodig. Maar over wie welk deel van die rekening gaat betalen, is nog altijd geen besluit genomen. Rijk en regio Amsterdam zijn daarover nog aan het onderhandelen en daardoor loopt de druk op het project alleen maar verder op.

Dat blijkt uit de meest recente halfjaarrapportage van het grootschalige infraproject dat de bereikbaarheid van Amsterdam moet verbeteren. De ringweg A10 wordt ondertunneld en verbreed en de OV-stations in het zuiden van Amsterdam worden uitgebreid. Maar dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. Zo trok de combinatie Heijmans, Hochtief en Fluor zich terug uit het project uit angst er grote verliezen op te lijden. Het werk moet daarom in delen opnieuw worden aanbesteed.

Dat zorgde voor flinke vertragingen en een aanzienlijke overschrijding van het budget. Waar het werk eigenlijk op iets meer dan 2 miljard euro was begroot, werd later duidelijk dat er zeker 1,2 miljard euro bij moet om het project ergens tussen 2032 en 2036 op te kunnen leveren. En zelfs dat gaat niet zonder meer lukken, want de juiste lichten staan nog niet op groen.

Budgettekort maakt aanbesteden onzeker

Dat komt omdat er over het extra budget nog altijd geen knopen zijn doorgehakt. Of zoals het in de rapportage staat omschreven bij het op dit moment grootste risico van het hele programma: “De besluitvorming over het toekennen van aanvullend budget voor Zuidasdok neemt te veel tijd in beslag.” Dat is overigens geen nieuw gegeven; in de tweede jaarhelft van 2020 werd dit ook al als het grootste risico genoemd. En daardoor loopt de spanning alleen maar op, schrijft de projectorganisatie in het rapport. De “forse budgetspanning” kan alleen worden weggenomen als de financiers van het programma daar een besluit over nemen.

“Zuidasdok heeft te maken met de mogelijk grote gevolgen van de budgetspanning, naarmate de besluitvorming langer uitblijft. Zolang er sprake is van een budgettekort bestaat er onzekerheid over het aangaan van nieuwe
verplichtingen, bijvoorbeeld bij de gunning van contracten. Dit kan leiden tot uitstel van aanbestedingen en forse vertraging in de voortgang van de projecten”, waarschuwt de projectorganisatie. Die heeft in die besluitvorming de afgelopen tijd geen vooruitgang gezien en heeft er ook geen zicht op wanneer dat wel gaat gebeuren. De opdrachtgevers zijn over deze toenemende urgentie geïnformeerd.

Rijk en regio praten over extra geld

In de Kamerbrief bij de rapportage vertaalt minister Barbara Visser van Infrastructuur de kwestie als volgt. “De huidige verwachting is dat het laatste deelproject van het programma Zuidasdok in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd. Daarbij geldt een voorbehoud, de haalbaarheid van de planning is afhankelijk van de besluitvorming over het budget.” Over het budgettekort van 1,2 miljard zegt Visser alleen dat “Rijk en regio in gesprek zijn over de invulling van het advies om, buiten de afspraken in de Bestuursovereenkomst uit 2012 om, een eenmalige extra budgetbijdrage te doen.”

Lees ook over andere grote infraprojecten:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.