Op de foto,gemaakt door Patricia Rehe bovenaan het artikel van links naar rechts:Remco Jacobs (Tenders & Projects) en Bart van Wijlen (Aannemersbedrijf Van Wijlen),Ronald Schinagl (Van Oord Nederland) en Eric Stoelinga (Rebel Group), Michèle Blom (Rijkswaterstaat),Adriaan de Jong (Dura Vermeer) en Niels van Rhenen (Brunel).
MAAS, RIJNTAKKEN EN IJSSEL

Rijkswaterstaat gunt onderhoud uiterwaarden

Op de foto,gemaakt door Patricia Rehe bovenaan het artikel van links naar rechts:Remco Jacobs (Tenders & Projects) en Bart van Wijlen (Aannemersbedrijf Van Wijlen),Ronald Schinagl (Van Oord Nederland) en Eric Stoelinga (Rebel Group), Michèle Blom (Rijkswaterstaat),Adriaan de Jong (Dura Vermeer) en Niels van Rhenen (Brunel).

Rijkswaterstaat heeft aan drie opdrachtpartners – combinaties met een diversiteit aan bedrijven – het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas gegund. In de nieuwe contracten, met een looptijd van maximaal 10 jaar, is een aantal verbeteringen doorgevoerd die in lijn zijn met de transitie-aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

De voorbije jaren zijn Nederlandse rivieren op veel plaatsen verruimd en  uiterwaarden vergroot, om zo meer water te kunnen afvoeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van vier miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren.Zij zijn eveneens een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren en kennen een grote biodiversiteit. Samen met de geselecteerde opdrachtpartners zal Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud de komende vier jaar uitvoeren. Als beide partijen tevreden zijn is verlenging tot maximaal 10 jaar voorzien.

Structurele verbetering
Rijkswaterstaat werkt aan het structureel verbeteren van het ‘assetmanagement’ en, in samenhang daarmee, aan de doorontwikkeling van de huidige beheers- en onderhoudscontracten. Dit om de kwaliteit van onderhoud en areaal, het productievermogen en het rendement voor de markt te versterken. Dat sluit aan bij het plan van aanpak om te komen tot een vitale infrastructuur, met toepassing van het principe van een twee-fasenproces op een doorlopend overheidscontract. Op 14 maart zijn de voorovereenkomsten getekend met de drie opdrachtpartners (combinaties van bedrijven). Zij zullen het langjarige onderhoud van de uiterwaarden, verdeeld in de drie percelen Maas, Rijntakken en IJssel, uitvoeren en geven samen mede invulling aan waterveiligheid en natuurbeheer in de uiterwaarden. Inmiddels zijn tijdens de opstartfase afspraken gemaakt over de belangrijkste ambities en uitgangspunten, de samenwerking, de werkwijze en de voorbereidingen.

De opdrachtpartners
Op 7 juni is de definitieve opdracht verleend voor de verschillende percelen, met een grote diversiteit aan deelnemende bedrijven:
Perceel Maas: Maaskracht, een combinatie van middelgrote familiebedrijven: Van de Wetering Cultuurtechniek, aannemersbedrijf Van Wijlen, aannemersbedrijf M.J. Smits, aangevuld met Tenders & Projects.
Perceel Rijntakken: een consortium, bestaande uit Van Oord; Rebel, Witteveen+Bos, Prop Beplantingswerken, met digitale partners: HAL24K Infra, Google Cloud Solutions en Ciphix.
Perceel IJssel: een combinatie van Dura Vermeer en Brunel.

Op de foto,gemaakt door Patricia Rehe bovenaan het artikel van links naar rechts:Remco Jacobs (Tenders & Projects) en Bart van Wijlen (Aannemersbedrijf Van Wijlen),Ronald Schinagl (Van Oord Nederland) en Eric Stoelinga (Rebel Group), Michèle Blom (Rijkswaterstaat),Adriaan de Jong (Dura Vermeer) en Niels van Rhenen (Brunel).

Auteur: Jacques Geluk