Kenniscentrum explosieven. Foto: Rijkswaterstaat

Kenniscentrum moet gemeenten helpen bij aanpak explosieven

Foto: Rijkswaterstaat

Vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog krijgt Nederland een landelijk kenniscentrum over explosieven. Dat is vooral bedoeld om gemeenten te ondersteunen die met explosieven te maken hebben. Het Kenniscentrum Conventionele Explosieven (KCE) gaat waarschijnlijk komend voorjaar voor aanvankelijk vier jaar van start.

Er worden nog geregeld niet-gesprongen bommen en granaten aangetroffen in het water of de bodem. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij bouw-, graaf- en baggerwerkzaamheden, zeker tijdens grote bouwprojecten zoals de aanleg van nieuwe wegen en woonwijken. Van sommige locaties is bekend dat er vermoedelijk explosieven liggen, omdat er bombardementen hebben plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. Dan is onderzoek raadzaam voordat er gegraven of gebouwd gaat worden.

Eerder deze maand bijvoorbeeld vond de gemeente Sluis tijdens een bodemverkenning voorafgaand aan de bouw van recreatiewoningen nog een Engelse vliegtuigbom in Nieuwvliet. Voordat de bom geruimd wordt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), gaat de gemeente eerst onderzoeken of er nog meer explosieven in de bodem liggen.

Vraagbaak

Bij gemeenten leeft al lang de wens om meer hulp te krijgen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid rondom explosieven. Het nieuwe kenniscentrum moet niet alleen gaan dienen als vraagbaak, maar gaat ook een afwegingskader opstellen dat gemeenten kunnen gebruiken om te bepalen of ze explosieven wel of niet laten ruimen. Het kenniscentrum gaat ook onderzoek doen om de kennis over het opsporen van explosieven te vergroten.

Rijkswaterstaat gaat het KCE opzetten en beheren, in opdracht van het ministerie van het Binnenlandse Zaken. Voorlopig zal het centrum vier jaar actief zijn. Daarna volgt een evaluatie. De kosten worden geschat op 3,6 miljoen euro.

De EOD ruimt jaarlijks zo’n 2.500 explosieven. Dat zijn niet alleen blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog die in de bodem of in de Noordzee worden gevonden, maar ook verdachte pakketjes of vuurwerkbommen.

Auteur: Redactie Infrasite