VNO-NCW: geen nieuwe Brusselse stofnormen

Den Haag – VNO-NCW wil dat staatssecretaris Van Geel (Milieu) in Brussel dwars voor verdere aanscherping van de normen voor luchtkwaliteit (fijn stof) gaat liggen. Vrijdag 2 december 2005 praten de Europese milieuministers over voorstellen van de Europese Commissie tot verdere aanscherping van de normen voor luchtkwaliteit (fijn stof). Op de agenda staat onder andere de invoering van een nieuwe norm voor zeer fijn stof (zogenoemd PM 2,5).Voorafgaand aan de Brusselse milieuraad praat de Tweede Kamer donderdag 1 december 2005 over de agenda van de Brusselse bijeenkomst.

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is tegen elke nieuwe norm voor fijn stof. Nederland zucht nu al onder een zeer schadelijke bouwstop, die het gevolg is van de manier waarop de huidige Europese regelgeving is omgezet in nationale wetgeving. “Verdere aanscherping betekent dat Nederland tot in lengte van jaren op slot zal gaan”, aldus Wientjes. “Woningen worden niet gebouwd, wegen niet verbreed. Er moet snel en definitief een einde komen aan deze Brusselse wurggreep die niemand meer begrijpt. Het referendum over een Europese Grondwet is niet voor niets geëindigd in een massaal neen.”


VNO-NCW pleit voor een ‘time out’. De Europese Commissie zou eerst de voor 2003 toegezegde evaluatie van de huidige normen moeten uitvoeren. “Er komen steeds meer berichten dat deze normen niet goed onderbouwd zijn.” VNO-NCW vindt dat Nederland uitstel moet krijgen om aan de huidige normen te voldoen.

Dit uitstel is nodig om met een krachtig inhaalprogramma de uitstoot van fijn stof terug te brengen, ondermeer door het op grote schaal toepassen van roetfilters. VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en Bouwend Nederland hebben vorige week bepleit dat met een half miljard aan extra middelen hiervoor het Nederlandse wagenpark binnen afzienbare tijd schoon moet zijn.

Op zichzelf onderschrijft VNO-NCW een krachtig Europees Programma om de luchtkwaliteit te verbeteren. Immers een groot deel van het fijn stof waait Nederland binnen vanuit andere landen. Maar dat moet dan wel een Europees programma zijn dat gelijktijdig in de verschillende lidstaten wordt uitgevoerd. En dat moet een aanpak bij de bron zijn namelijk door het ontwikkelen en toepassen van schone motoren. Wientjes: “Ten onrechte denken velen dat bouwen de oorzaak is van het fijn stof probleem.” Nederland moet volgens hem de ‘unieke koppeling’ tussen bouwen en luchtkwaliteitseisen loslaten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW