Gaarkeuken (bron: Rijkswaterstaat)
CONSTRUCTIEVE STAAT

Maximumbelasting brug Gaarkeuken permanent ingeperkt

Gaarkeuken (bron: Rijkswaterstaat)

Voor de brug Gaarkeuken over het Van Starkenborghkanaal geldt sinds donderdag 25 augustus 2022 een beperkt maximum gewicht voor zwaar verkeer. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat de brug verzwakt is. Vracht- en landbouwverkeer zwaarder dan 45 ton kan geen gebruik meer maken van brug Gaarkeuken.

Volgens Rijkswaterstaat Noord-Nederland  is de maatregel genomen vanwege de constructieve staat van de brug. Brug Gaarkeuken is in 1980 gebouwd volgens de toen geldende richtlijnen en maatstaven. In de loop van de tijd is de belasting voor deze brug toegenomen als gevolg van het zwaarder wordende verkeer. Uit recente inspecties blijkt dat dit gevolgen heeft voor de constructieve staat van de brug, zegt Rijkswaterstaat.

Uit voorzorg wordt daarom nu het maximumgewicht aangepast, anders kan de veiligheid van het vaar- en wegverkeer mogelijk in het geding komen. Deze maatregel is genomen in overleg met de provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier.

Landbouwverkeer

De provincie Groningen heeft als wegbeheerder daarom borden geplaatst bij de brug met daarop het maximale toegestane gewicht van 45 ton. Ondernemers in de omgeving zijn hier inmiddels over geïnformeerd. Met borden wordt voor het vracht- en landbouwverkeer een omleidingsroute aangegeven.

‘Met het instellen van een beperking van het maximumgewicht zijn voor de komende jaren geen aanvullende maatregelen nodig. Voor de langere termijn moet voor deze brug een oplossing worden gevonden. We onderzoeken wat hiervoor nodig is en kijken daarbij uiteraard ook naar wensen uit de omgeving,’ aldus Rijkswaterstaat.

Prioritering

Veel bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur of kampen met slijtage door zwaarder gebruik. Er moet dan ook veel groot onderhoud worden uitgevoerd. Soms is complete vervanging nodig. Per moment wordt bekeken welke middelen en menskracht waar kunnen worden ingezet. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden in de prioritering: wanneer doen we wat? Op dit moment kan daarom nog geen termijn worden afgegeven voor een definitieve oplossing voor de brug Gaarkeuken.

Lees ook:

Aanbesteding of markconsultatie?

Rijkswaterstaat selecteert adviseurs voor transitie

Auteur: Redactie

Maximumbelasting brug Gaarkeuken permanent ingeperkt | Infrasite
Gaarkeuken (bron: Rijkswaterstaat)
CONSTRUCTIEVE STAAT

Maximumbelasting brug Gaarkeuken permanent ingeperkt

Gaarkeuken (bron: Rijkswaterstaat)

Voor de brug Gaarkeuken over het Van Starkenborghkanaal geldt sinds donderdag 25 augustus 2022 een beperkt maximum gewicht voor zwaar verkeer. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat de brug verzwakt is. Vracht- en landbouwverkeer zwaarder dan 45 ton kan geen gebruik meer maken van brug Gaarkeuken.

Volgens Rijkswaterstaat Noord-Nederland  is de maatregel genomen vanwege de constructieve staat van de brug. Brug Gaarkeuken is in 1980 gebouwd volgens de toen geldende richtlijnen en maatstaven. In de loop van de tijd is de belasting voor deze brug toegenomen als gevolg van het zwaarder wordende verkeer. Uit recente inspecties blijkt dat dit gevolgen heeft voor de constructieve staat van de brug, zegt Rijkswaterstaat.

Uit voorzorg wordt daarom nu het maximumgewicht aangepast, anders kan de veiligheid van het vaar- en wegverkeer mogelijk in het geding komen. Deze maatregel is genomen in overleg met de provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier.

Landbouwverkeer

De provincie Groningen heeft als wegbeheerder daarom borden geplaatst bij de brug met daarop het maximale toegestane gewicht van 45 ton. Ondernemers in de omgeving zijn hier inmiddels over geïnformeerd. Met borden wordt voor het vracht- en landbouwverkeer een omleidingsroute aangegeven.

‘Met het instellen van een beperking van het maximumgewicht zijn voor de komende jaren geen aanvullende maatregelen nodig. Voor de langere termijn moet voor deze brug een oplossing worden gevonden. We onderzoeken wat hiervoor nodig is en kijken daarbij uiteraard ook naar wensen uit de omgeving,’ aldus Rijkswaterstaat.

Prioritering

Veel bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur of kampen met slijtage door zwaarder gebruik. Er moet dan ook veel groot onderhoud worden uitgevoerd. Soms is complete vervanging nodig. Per moment wordt bekeken welke middelen en menskracht waar kunnen worden ingezet. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden in de prioritering: wanneer doen we wat? Op dit moment kan daarom nog geen termijn worden afgegeven voor een definitieve oplossing voor de brug Gaarkeuken.

Lees ook:

Aanbesteding of markconsultatie?

Rijkswaterstaat selecteert adviseurs voor transitie

Auteur: Redactie