(bron: Unsplash/Katie Moum)
TENDERNED

Aanbesteding of markconsultatie?

(bron: Unsplash/Katie Moum)

Het aantal marktconsultaties in Nederland in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Uit een analyse van TenderNed blijkt dat het aantal sinds 2016 zelfs bijna verdrievoudigd is.

De groeiende belangstelling voor het instrument marktconsultatie is goed te verklaren. Een aanbestedende dienst kan via een marktconsultatie verschillende belangstellende partijen raadplegen over een voorgenomen opdracht. Met de opgedane kennis kan de aanbestedende dienst de daadwerkelijke opdracht scherper formuleren en toetsen op haalbaarheid. Oplossingsrichtingen of ideeën verkennen, voorwaarden bespreken, risico’s doornemen of een specifiek vraagstuk behandelen zijn ook opties.

Trend

Aanbestedende diensten hebben in de herziende Aanbestedingswet 2012 meer flexibiliteit bij het toepassen van de aanbestedingsprocedures. Zij kunnen daardoor vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten en opdrachten efficiënter in de markt zetten. Sinds 2016 is de marktconsultatie ook opgenomen in de Aanbestedingswet 2021. Het aantal marktconsultaties per jaar is sindsdien gestegen van 380 tot 1119 in 2021. Het eerste halfjaar van 2022 laat zien dat de trend zich voortzet : tot 1 juli 2022 zijn er 630 marktconsultaties gepubliceerd.

De hoogste aantal marktconsultaties werden aangevraagd in de sectoren software en informatiesystemen, de bouw en voor IT-diensten. Lees het volledige artikel op Tenderned.

Lees ook:

Rijkswaterstaat kan meer besteden

Provincie Friesland teruggefloten na aanbesteding

Auteur: Redactie

Aanbesteding of markconsultatie? | Infrasite
(bron: Unsplash/Katie Moum)
TENDERNED

Aanbesteding of markconsultatie?

(bron: Unsplash/Katie Moum)

Het aantal marktconsultaties in Nederland in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Uit een analyse van TenderNed blijkt dat het aantal sinds 2016 zelfs bijna verdrievoudigd is.

De groeiende belangstelling voor het instrument marktconsultatie is goed te verklaren. Een aanbestedende dienst kan via een marktconsultatie verschillende belangstellende partijen raadplegen over een voorgenomen opdracht. Met de opgedane kennis kan de aanbestedende dienst de daadwerkelijke opdracht scherper formuleren en toetsen op haalbaarheid. Oplossingsrichtingen of ideeën verkennen, voorwaarden bespreken, risico’s doornemen of een specifiek vraagstuk behandelen zijn ook opties.

Trend

Aanbestedende diensten hebben in de herziende Aanbestedingswet 2012 meer flexibiliteit bij het toepassen van de aanbestedingsprocedures. Zij kunnen daardoor vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten en opdrachten efficiënter in de markt zetten. Sinds 2016 is de marktconsultatie ook opgenomen in de Aanbestedingswet 2021. Het aantal marktconsultaties per jaar is sindsdien gestegen van 380 tot 1119 in 2021. Het eerste halfjaar van 2022 laat zien dat de trend zich voortzet : tot 1 juli 2022 zijn er 630 marktconsultaties gepubliceerd.

De hoogste aantal marktconsultaties werden aangevraagd in de sectoren software en informatiesystemen, de bouw en voor IT-diensten. Lees het volledige artikel op Tenderned.

Lees ook:

Rijkswaterstaat kan meer besteden

Provincie Friesland teruggefloten na aanbesteding

Auteur: Redactie