Verkeer Ring Antwerpen

Nederland bouwt mee aan Antwerpse Oosterweelverbinding

Belgie, Antwerpen, 14 mei 2018, Antwerpse Ring verkeer files ongeval in de Kennedytunnel verkeer rondweg Antwerpen Belgen verkeer staat volledig vast auto's auto / Belg zuiderburen verkeersstromen Mobiliteit traffic Verkeershinder file files autoverkeer rijden rond de stad luchtvervuiling milieu vervuiling weggebruikers auto auto's autowegen in de stad traffic autoverkeer road motorist autosnelwegen autosnelweg autobahn snelweg snelwegen rondweg ringweg Ring vrachtverkeer transport en logistiek Vlaanderen Vlaams Vlaamse wegen snelwegen vrachtwagen vervoer transportbedrijf transport en logistiek economie vrachtvervoerder transportbedrijf freight trucks Autosnelweg een van de drukste snelwegen van Belgie. file files verkeer weggebruikers snelweg autosnelwegen verkeer snelweg snelwegen autowegen autosnelwegen traffic autoverkeer motorway motorways road motorists weggebuikers files verkeer verkeersongeval verkeersongeluk stremming snelwegen ongeluk aanrijding traagheidsindex autosnelweg E17 voertuigen wegen fileverkeer tunnels tunnel Foto; Peter Hilz / HH

Het Vlaamse bestuursorgaan Lantis heeft de gunning van twee megaprojecten binnen de Oosterweelverbinding in Antwerpen bekendgemaakt. Meer dan 2,3 miljard euro is gemoeid met het contract van het Belgische consortium TM ROCO. De order van het Rinkoniên consortium, met daarin de Nederlandse bedrijven Boskalis en Mobilis, heeft een waarde van ruim 500 miljoen euro.

Opdrachtgever Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken), die eerder opereerde onder de naam Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, heeft als taak om complexe mobiliteitsprojecten in de regio Antwerpen uit te voeren. Zo werkt Lantis aan de Oosterweelverbinding die de Antwerpse Ring volledig rond moet maken om de stad beter bereikbaar en leefbaarder te maken. Dat gebeurt door de Linkeroever te verbinden met de haven, het Eilandje, Merksem en de omgeving rond het Sportpaleis. De knooppunten Linkeroever, Oosterweel, Groenendaallaan en Schijnpoort worden met elkaar verbonden door tunnels en sleuven. Rinkoniên (maar zonder Boskalis) is ook de groep die het deel van de Oosterweelverbinding op Linkeroever en bij Zwijndrecht al sinds 2018 uitvoert.

Rechteroever

TM ROCO (Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet) gaat het deelproject Rechteroever voor zijn rekening nemen. De Rechteroever vormt via de Oosterweelknoop de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als oostelijke richting. De R1 wordt gedeeltelijk verdiept en deels overkapt aangelegd. Ook de aanleg van een aantal kanaaltunnels maakt deel uit van het project. TM ROCO is een samenwerkingsverband van de Belgische bedrijven BAM Contractors, Besix, Cordeel, DEME, Denys, Franki Construct, Jan de Nul, Van Laere en Willemen Infra.

Het project binnen de Oosterweelverbinding dat Rinkoniên gegund heeft gekregen, bestaat uit twee onderdelen: de aanleg van het Oosterweelknoopunt en het vervangen van de Royerssluis. Het nieuwe Oosterweelknooppunt is nodig om de Scheldetunnel van de Linkeroever te verbinden met de Kanaaltunnel en oostelijke Ring. Behalve de twee Nederlandse bedrijven bestaat het Rinkoniên consortium uit de Belgische bouwpartners CIT Blaton, Artes Group en Stadsbader. Het aandeel van elk bedrijf bedraagt ongeveer 20 procent van de totale aanneemsom.

Oosterweelknooppunt en Royerssluis

Het knooppunt – dat over 1.700 meter verdiept wordt aangelegd – krijgt acht rijbanen met op- en afritten naar de haven en het noorden van Antwerpen. De tunnelbak wordt vijftien tot dertig meter diep. Voordat de bouw start, gaat het consortium samen met Lantis eerst een definitief ontwerp uitwerken. De verwachting is dat het nieuwe knooppunt in 2030 klaar zal zijn.

Vier jaar eerder moet de Royerssluis dan al vervangen zijn, het andere deelproject van Rinkoniên. De werkzaamheden hiervoor beginnen al halverwege dit jaar. De huidige binnenvaartsluis uit 1907 wordt vervangen door een nieuwe sluis met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter, die geschikt is voor vierbaksduwvaart met meer capaciteit en minder verkeershinder. Het consortium gaat de huidige sluis slopen en de vergrote sluiskolk aanleggen. De levering en plaatsing van twee sluisdeuren en twee bruggen, evenals de elektromechanische aansturing, wordt uitbesteed aan specialistische bedrijven.

Huzarenstukjes

Hoewel de aanbestedingsprocedure voor de sluis is uitgevoerd door Lantis, krijgt het consortium te maken met Havenbedrijf Antwerpen als opdrachtgever. Het havenbedrijf is ook verantwoordelijk voor ontwerp en engineering.

Lantis noemt alle werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding “een stevige injectie in de Vlaamse economie”. “We zullen zowel op het land als onder water huzarenstukjes uitvoeren”, zegt Peter Vanhoegaerden, operationeel directeur van Lantis.

Andere deelprojecten

Medio vorig jaar selecteerde Lantis ook al de aannemers voor twee andere grote deelprojecten. De Tijdelijke Handelsvereniging COTU, een combinatie van de Belgische bouwbedrijven Besix, BAM Contractors, Deme en Jan de Nul, kreeg de opdracht voor de bouw van de Scheldetunnel toegewezen. Dat project heeft een waarde van 600 miljoen euro. ENGIE Fabricom gaat de technische installaties in de verschillende tunnelcomplexen ontwerpen en realiseren. Die opdracht is goed voor 500 miljoen euro.

Auteur: Redactie Infrasite