Weg door natuurgebied Weerribben Overijssel. Foto: iStock / CreativeNature_NL

Grotere rol natuur bij aanleg infrastructuur Overijssel

Foto: iStock / CreativeNature_NL (onbeperkt gebruik)

De provincie Overijssel gaat bij de aanleg en het onderhoud van wegen en kanalen meer rekening houden met natuurbelangen. Het uitgangspunt is om dat al te doen bij het allereerste ontwerp van nieuwe projecten. Zo komen er meer voorzieningen om dieren beter te beschermen en worden bermen op een natuurlijkere manier ingericht.

Nu vormt infrastructuur vaak een barrière, waardoor dieren zich niet op veilige manier kunnen verplaatsen. Door al in een vroegtijdig stadium maatregelen te treffen die rekening houden met de belangen van dieren, wil de provincie hun leefgebied vergroten en het aantal aanrijdingen terugbrengen. Met minder aanrijdingen wordt het er voor het verkeer bovendien ook veiliger op.

Minder aanrijdingen met reeën

Nadat de provincie onderzocht hoe haalbaar de nieuwe manier van werken is, zijn er inmiddels ook al vijf infraprojecten uitgevoerd waarbij natuur een belangrijke rol speelt. Eén daarvan is de N337 tussen Zwolle en Deventer. Op dit wegtraject neemt de provincie maatregelen om aanrijdingen met reeën te verminderen. Ook wordt het leefgebied van een aantal bijensoorten die in de bermen leven verbeterd. Datzelfde geldt voor het leefgebied van oeverzwaluwen en zogeheten Overijsselse ‘aandachtsoorten’, zoals amfibieën.

Dassen en otters

Bij de N737 tussen Enschede en Deurningen komen volgend jaar voorzieningen voor reeën en worden faciliteiten voor dassen verbeterd. Bij de N734 tussen Oldenzaal en Losser nemen we maatregelen genomen om zwaluwen, vleermuizen en ringmussen beter te beschermen.

Bij de wegwerkzaamheden aan de N765 tussen IJsselmuiden en Ramspol zijn al maatregelen genomen. Leefgebieden van de otter zijn beter met elkaar verbonden en bermen zijn natuurvriendelijker ingericht. Ook bij de N334/N375 ter hoogte van Baarlo zijn dit jaar voorzieningen voor otters aangelegd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite