Knooppunt Rijnsweerd na aanpassing

Nieuw tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht aangepast op stikstofeffecten

Beeld: Rijkswaterstaat

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuw tracébesluit getekend voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Het eerdere tracébesluit moest aangepast worden omdat de stikstofuitstoot te hoog was. Er bestaat veel verzet tegen de verbreding omdat er bos voor gekapt moet worden.

De uitspraak van de bestuursrechter vloeide voort uit de eerdere uitspraak van de Raad van State van eind mei vorig jaar. Daarin zette de rechter een streep door het Programma Stikstof Aanpak (PAS) dat de overheid in 2015 had gelanceerd om mogelijk te maken dat er bouwvergunningen konden worden verleend in de buurt van Natura2000-gebieden. Veel projecten moesten daarna opnieuw beoordeeld worden en een deel stagneerde. Dat gold ook voor de A27/A12 Ring Utrecht.

Compensatiemaatregelen

Als voorbereiding op het nieuwe tracébesluit voor de Ring Utrecht zijn de stikstofeffecten van het project in kaart gebracht en ecologisch beoordeeld. Een deel van de stikstofuitstoot wordt straks gecompenseerd door een snelheidsverlaging. Ook de aanleg van nieuwe natuur is ingezet om voldoende stikstofruimte te vinden om de weg te kunnen realiseren. De geluidsmaatregelen zijn ongewijzigd gebleven in het nieuwe tracébesluit.

De Ring Utrecht, een belangrijk landelijk knooppunt, wordt grondig aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de weg veiliger te maken. Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken. Daarnaast krijgt de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd gescheiden rijbanen. Zo hoeft het verkeer minder van rijstrook te wisselen en komt er een nieuwe, veiligere verbindingsboog van de A28 naar de A27. Op een aantal plekken komt stiller asfalt en extra, hogere of langere geluidschermen. Er wordt extra natuur aangelegd. Over de snelweg A27 bij landgoed Amelisweerd komt een groene overkapping.

Verzet

Vanaf 2 december ligt het nieuwe besluit zes weken ter inzage. De Vrienden van Amelisweerd hebben al aan RTV Utrecht laten weten dat ze in beroep gaan bij de Raad van State om het nieuwe plan aan te vechten. De Utrechtse politiek – lokaal en provinciaal – is verdeeld over de wegverbreding. Ondertussen gaat Rijkswaterstaat door met de voorbereiding voor aanbestedingsprocedure. De planning is erop gericht dat de nieuwe A27/A12 in 2029 klaar is.

Impressie knooppunt Rijnsweerd na verbreding: Rijkswaterstaat

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite