Plastic Road bijna klaar voor industriële productie

Impressie Plastic Road Beeld: Plastic Road

Plastic Road is bezig met het opzetten van een productielijn ter voorbereiding op de industriële productie van kunststof elementen die de basis vormen voor de nieuwe wegconstructies die het bedrijf maakt. De ervaringen met twee eerdere pilots geven voldoende vertrouwen om begin volgend jaar te starten. Een subsidie van 700.000 euro uit de Topsector-energieregeling van het ministerie van Economische Zaken helpt om deze volgende stap te kunnen zetten.

Plastic Road is een samenwerking tussen wegenbouwer en asfaltproducent KWS, producent van kunststof leidingsystemen Wavin en energieproducent en -leverancier Total. Het bedrijf maakt infrastructuur op basis van gerecycled plastic en claimt dat daarbij tussen de 52 en 72 procent minder CO2 vrijkomt vergeleken met traditionele wegverhardingen. Met het nieuwe type wegverharding, dat naar verwachting van de producenten twee tot drie keer langer meegaat dan conventionele infra, wil het bedrijf bijdragen aan circulaire economie.

Pilots

De nieuwe lichtgewicht prefab wegconstructies zijn modulair opgebouwd. Ze zijn voorzien van een holle ruimte die kan dienen als tijdelijke waterberging en ruimte biedt aan kabels en leidingen. De elementen kunnen aan het einde van hun levensduur verwerkt worden tot nieuwe Plastic Road-modules of gerecycled worden.

Plastic Road heeft inmiddels twee pilots uitgevoerd. De primeur was in september 2018 in Zwolle. Daar werd een stuk fietspad van dertig meter Plastic Road in gebruik genomen. Twee maanden later volgde een tweede proefvak van eveneens dertig meter lang in Giethoorn. Ook daar ging het om een fietspad. Met sensoren werden de vakken met de nieuwe verharding gemonitord.

Sterkere elementen

Hoewel het ging om kleine pilots is er inmiddels genoeg ervaring opgedaan om een volgende fase in te gaan, zegt woordvoerster Kirsten de Graaf van Plastic Road. “Het heeft ons veel geleerd.” Voorafgaand aan de proef waren er al testen in het lab en ook op eigen terrein is het product beproefd. De pilots in de openbare ruimte hebben geleid tot nog wat aanpassingen in het product. Zo zijn de elementen 2,5 keer sterker gemaakt omdat bleek dat de fietspaden in Zwolle en Giethoorn incidenteel ook gebruikt worden door zware voertuigen, zoals vuilniswagens en onderhoudsvoertuigen. Ook de klikconstructie van de elementen bleek wat robuuster te moeten. Het waterbergend vermogen van het fietspad bleek ruim voldoende.

Op een deel van de locatie van Wavin in Hardenberg, een van de drie partners in Plastic Road, wordt de eerste productielijn nu opgezet en zal ergens in het eerste kwartaal de productie starten. Ook worden er mallen gemaakt van een beperkt aantal standaardelementen die straks nodig zijn om op een fabrieksmatige manier te produceren. De Graaf: “Het wordt een beperkte productielijn die wel uit te breiden is. Dit is echt de stap naar industrialisatie. Natuurlijk moeten we ook kijken hoe hard het gaat met de bestellingen.” Namen van afnemers kan de woordvoerster nog niet noemen, maar volgens haar zijn de gesprekken met verschillende potentiële klanten in een vergevorderd stadium. Er zal vooral op bestelling worden geproduceerd.

Fietspaden, parkeervakken en trottoirs

In eerst instantie gaat Plastic Road zich richten op toepassingen als fietspaden, parkeervakken, perrons, woonerven en trottoirs. Aan snelwegen denkt het bedrijf ook, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. “Dat vergt meer stappen in de ontwikkeling.” De belasting is inmiddels vele malen zwaarder. “Voorlopig zijn er voldoende kilometers te leggen in Nederland en hopelijk ook daarbuiten in de toekomst.”

Aan grondstof is geen gebrek de komende jaren, verwacht Plastic Road. Een deel van het ingezamelde huishoudelijk plastic wordt ervoor gebruikt. Het gaat om polypropyleen (pp). “Met Plastic Road proberen we dat hoogwaardig te recyclen. Over een tekort aan plastic maken we ons helaas geen zorgen. We zeggen wel eens dat ons ultieme doel is dat het plastic ooit op is.”

Waterinnovatieprijs

Eind vorig jaar won Plastic Road won de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Voldoende water’. De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank.)

Managing Eric Kievit is onlangs aangesteld om de kar te trekken. Kievit heeft een werktuigbouwkundige achtergrond en hij heeft ervaring met het opschalen van technische bedrijven. Zo is hij medeoprichter van DENSsolutions, een bedrijf dat actief is in nano- en microtechnologie en onderzoeksapparatuur voor elektronenmicroscopie produceert.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite