Rijkswaterstaat en Coentunnel Company tekenen contract Tweede Coentunnel

Den Haag – Rijkswaterstaat en Coentunnel Company BV, waarvan Dura Vermeer onderdeel uitmaakt, hebben dinsdag 22 april het contract ondertekend voor de ‘Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé’. Het betreft hier een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance en Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van circa € 500 miljoen.

Kenmerkend voor een DBFM-overeenkomst is dat de opdrachtnemer ontwerp en realisatie voor haar rekening neemt evenals financiering en onderhoud. Coentunnel Company financiert de werkzaamhe-den voor eigen rekening en krijgt haar inkomsten uit de toekomstige beschikbaarheidsvergoeding ge-baseerd op het werkelijke beschikbaar zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers.

De werkzaamheden bestaan uit meerdere onderdelen. Allereerst neemt Coentunnel Company op de datum van ingang het onderhoud van het bestaande Coentunneltracé voor 30 jaar op zich. De Nederlandse Staat blijft via Rijkswaterstaat eigenaar en beheerder. Tegelijkertijd zal Coentunnel Company de aanleg van een Tweede Coentunnel met toeleidende wegen en voorzieningen voorbereiden en realiseren. Na ingebruikstelling van die nieuwe tunnel, wordt de oude Coentunnel gerenoveerd, waarna het Coentunneltracé uit 2 tunnels met in totaal 8 rijstroken zal bestaan.

Coentunnel Company BV bestaat uit Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Haverkort Voormolen) en Vinci. Het Nederlands/Belgisch/Frans consortium heeft zich tijdens de twee jaar durende aanbestedingsprocedure op financieel gebied laten bijstaan door de Rabobank en RebelGroup. Clifford Chance droeg zorg voor de juridische bijstand.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV