SP-onderzoeksrapport ‘Spoorongelukken voorkomen’

Onderzoek SP: Adviezen Onderzoeksraad slecht opgevolgd

Rotterdam – De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden regelmatig niet, slecht of laat opgevolgd. Hierdoor zijn onnodig nieuwe ongelukken gebeurd. Dat blijkt uit onderzoek van de SP naar spoorwegongevallen.

Tweede Kamerlid Emile Roemer: “Dit is een hele kwalijke zaak waar acuut iets aan moet veranderen. De Onderzoeksraad moet echt serieus worden genomen. Als dat eerder was gebeurd, hadden ongelukken zoals in maart bij Amsterdam Muiderpoort en bij de spoorwegovergang bij Voorst voorkomen kunnen worden.”

Sommige aanbevelingen zijn helemaal niet opgevolgd. Bijvoorbeeld over de zichtbaarheid van seinen, naar aanleiding van een ongeval bij Dordrecht. Deze zijn nog steeds niet in overeenstemming met de voorschriften, waardoor in maart dit jaar nog twee treinen bij Amsterdam Muiderpoort op elkaar botsten. In Voorst werd aanbevolen een spoorovergang veiliger te maken. Dit is nog steeds niet gebeurd, wat tot twee nieuwe ongevallen op deze overgang heeft geleid. Bij andere aanbevelingen – zoals naar aanleiding van een lekkende wagon bij Amersfoort – laat de uitvoering wel erg lang op zich wachten.

Om te zorgen voor een betere afhandeling van de aanbevelingen moet volgens de SP bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat iemand de navolging van deze aanbevelingen in de gaten gaan houden. De Kamer moet actief geïnformeerd worden over de voortgang.

Roemer heeft op donderdag 8 november 2007 het SP-onderzoeksrapport ‘Spoorongelukken voorkomen’ overhandigd aan verkeersminister Eurlings.

U vindt het Rapport Naleving Adviezen Spoorveiligheid op de website van SP

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
IVW: machinist miste rood sein bij treinongeval Amsterdam Muiderpoort (06-11-2007)

Versleten wissel oorzaak van ontsporing bij Dordrecht (27-09-2007)

Overzicht onderzoeken Onderzoeksraad voor Veiligheid (02-07-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Socialistische Partij (SP)