EP: eenvoudigere regels vervoer gevaarlijke goederen

Brussel, België – Het EP wil één Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land, waaronder, naast spoor en weg, voor het eerst ook de binnenwateren zouden vallen. Het Parlement juicht het Commissievoorstel toe, dat streeft naar heldere en bovenal eenvoudiger regelgeving voor dit vervoer. Tot nu toe is het vervoer van gevaarlijke stoffen internationaal nog niet geregeld voor de binnenvaart en in dit voorstel is dit nu wel het geval.

Het Parlement noemt de plannen van de Commissie in grote lijnen aanvaardbaar, ook al omdat ze de bestaande richtlijnen, die nogal complex zijn, zullen vervangen. Daardoor zullen weg- spoor- en binnenvaartvervoer precies weten waar ze aan toe zijn.

Het Parlement bepaalt nog dat de lidstaten voor het nationale en internationale vervoer van gevaarlijke goederen op hun grondgebied specifieke veiligheidsvoorschriften mogen instellen met betrekking tot:

  • het vervoer van gevaarlijke goederen met voertuigen, wagons en binnenschepen, voorzover dit niet onder deze richtlijn valt;
  • voor zover van toepassing, het gebruik van voorgeschreven routes, inclusief het gebruik van voorgeschreven vormen van vervoer;
  • speciale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen met personentreinen.

De Commissie wordt van deze voorschriften en hun motivering in kennis gesteld. Zij brengt de andere lidstaten hiervan op de hoogte.

Verder neemt het EP nog een aantal verbeteringen van technische aard aan.

Procedure: Medebeslissing, eerste lezing / Debat: 4 september 2007 / Stemming: 5 september 2007 / Verslag aangenomen

REF.: 20070823IPR09758

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement

EP: eenvoudigere regels vervoer gevaarlijke goederen | Infrasite

EP: eenvoudigere regels vervoer gevaarlijke goederen

Brussel, België – Het EP wil één Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land, waaronder, naast spoor en weg, voor het eerst ook de binnenwateren zouden vallen. Het Parlement juicht het Commissievoorstel toe, dat streeft naar heldere en bovenal eenvoudiger regelgeving voor dit vervoer. Tot nu toe is het vervoer van gevaarlijke stoffen internationaal nog niet geregeld voor de binnenvaart en in dit voorstel is dit nu wel het geval.

Het Parlement noemt de plannen van de Commissie in grote lijnen aanvaardbaar, ook al omdat ze de bestaande richtlijnen, die nogal complex zijn, zullen vervangen. Daardoor zullen weg- spoor- en binnenvaartvervoer precies weten waar ze aan toe zijn.

Het Parlement bepaalt nog dat de lidstaten voor het nationale en internationale vervoer van gevaarlijke goederen op hun grondgebied specifieke veiligheidsvoorschriften mogen instellen met betrekking tot:

  • het vervoer van gevaarlijke goederen met voertuigen, wagons en binnenschepen, voorzover dit niet onder deze richtlijn valt;
  • voor zover van toepassing, het gebruik van voorgeschreven routes, inclusief het gebruik van voorgeschreven vormen van vervoer;
  • speciale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen met personentreinen.

De Commissie wordt van deze voorschriften en hun motivering in kennis gesteld. Zij brengt de andere lidstaten hiervan op de hoogte.

Verder neemt het EP nog een aantal verbeteringen van technische aard aan.

Procedure: Medebeslissing, eerste lezing / Debat: 4 september 2007 / Stemming: 5 september 2007 / Verslag aangenomen

REF.: 20070823IPR09758

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement