Inspraak Trajectnota/MER Westrandweg

Den Haag РDe Trajectnota Westrandweg ligt tot en met 3 oktober 2005 ter inzage. Een Milieu-Effectrapport (MER) maakt deel uit van de nota. De Trajectnota/MER doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet en de Wet milieubeheer. Op grond daarvan is inspraak mogelijk tot en met 3 oktober 2005.

Achtergrond
De Noordelijke Randstad kampt al jaren met een bereikbaarheidsprobleem. Een van de knelpunten is de beperkte capaciteit van de Coentunnel. Om dit knelpunt op te lossen loopt er momenteel een tracéwetprocedure voor uitbreiding van de Coentunnel.

Uitbreiding van de Coentunnel veroorzaakt extra verkeersdruk op de A10-west. Door de aanleg van de Westrandweg kan de A10-west worden ontlast van het doorgaande verkeer. De Westrandweg verbindt de A10-west ten zuiden van de Coentunnel, via het Westelijk Havengebied van Amsterdam met het knooppunt Raasdorp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat