Vervanging viaduct Drunen-West (A59)

‘s-Hertogenbosch – Het viaduct Drunen-West onder de A59 wordt in zijn geheel vervangen. Het verkeer op de A59 zal tijdens de werkzaamheden enige hinder ondervinden. Om het viaduct te vervangen wordt in januari en februari 2005. eerst een ‘bypass’ aangelegd, zodat het verkeer in beide richtingen straks van de A59 afbuigt en gebruik maakt van een tijdelijk weg die hiervoor wordt aangelegd. Deze weg loopt parallel aan de A59 en maakt voor een gedeelte gebruik van de oude toerit en de weilanden naast de A59.

Zodra deze ‘bypass’ gereed is zal het verkeer geen gebruik meer maken van de A59, maar van het tijdelijke stukje weg (600 meter). Vanaf het moment dat het verkeer in beide richtingen via de bypass rijdt, wordt gestart met het slopen van het huidige viaduct. Daarna wordt het viaduct vervangen door een eenvoudige onderdoorgang. Ook komt er een faunapassage, een doorgang voor kleine wilde dieren, met een doorsnede van twee bij een meter.

Het viaduct Drunen-West wordt uit voorzorg al enkele jaren ondersteund door steigers. De vervanging van het viaduct is noodzakelijk omdat het is aangetast door ASR (Alkali Silica reactie, een soort betonrot). Om het viaduct niet extra te belasten is een inhaalverbod voor vrachtwagens ingesteld zodat er geen twee vrachtwagens (in 1 rijrichting) gelijktijdig over het viaduct rijden.

In verband met werkzaamheden rond de vervanging van het viaduct Drunen-West in de gemeente Heusden wordt toerit 40 van de A59 ter hoogte van Drunen-West vanaf 10 januari 2005 voor ca. 6 maanden afgesloten. Dit betekent dat het verkeer dat normaal gesproken van deze toerit gebruik maakt, wordt omgeleid via de gemeentelijk wegen naar toerit 41, ook in Drunen. Deze omleiding wordt door middel van borden aangegeven.
Afrit 40 van de A59, in de richting Waalwijk – ’s Hertogenbosch, bij Drunen-West blijft gewoon beschikbaar voor verkeer op incidentele nachtelijke afsluitingen na.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant