Eerste brug Verkeer en Waterstaat in Irak geopend

Den Haag – Onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Irakese Provinciale Departement van Wegen en Bruggen en commandant van de Bravo Compagnie, is op 21 december 2004 de eerste brug geopend die door Verkeer en Waterstaat aan de Irakese overheid is geschonken. De brug van Alw’Ar is gebouwd ongeveer halverwege As Samawah en Al Rumaythah en verbindt een gebied waar zo’n 400 gezinnen wonen.

In oktober 2004 heeft minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat ruim 1.800 ton baileybrugslag-materiaal geschonken aan Irak. Het materiaal is bestemd voor de wederopbouw van het land. Het gaat om losse elementen die flexibel zijn in te zetten, bijvoorbeeld voor het in korte tijd bouwen van meerdere kleine bruggen die enkele tientallen jaren kunnen meegaan. In totaal zullen zes bruggen worden opgeleverd in de komende maanden. De bruggen worden gebruikt ter vervanging van de vernielde infrastructuur.

Het materiaal was eigendom van Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van een vraag vanuit Irak naar brugmateriaal, is in overleg met het ministerie van Defensie en andere betrokkenen besloten de partij te schenken aan de Iraakse autoriteiten. In oktober 2004 is het brugslagmateriaal naar Irak verscheept. De bouw van de brug is ondersteund door de Nederlandse Genie in Irak, die samen met een lokale aannemer de bouw van de baileybrug hebben gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat