Kabinet vraagt advies over ‘beprijzing’ weggebruik

Den Haag – Het kabinet wil een platform instellen dat zich buigt over de ‘beprijzing’ van het gebruik van wegen. Zo wordt maatschappelijke organisaties gevraagd naar ideeën over de doorberekening van kosten aan weggebruikers.

Dat zei vice-premier Zalm na afloop van de wekelijkse ministerraad. De oprichting van het platform maakt onderdeel uit van de Nota mobiliteit van minister Peijs (V&W). De minister presenteert de nota binnenkort namens het kabinet.

De hoofdlijnen van de nota komen hierop neer:

– Investeren in de verbindingen in de Randstad, waardoor de bereikbaarheid van onder meer Schiphol en de Rotterdamse haven wordt verbeterd.
– Realiseren van voorspelbare bereikbaarheid (maximum reistijden op bepaalde trajecten)
– Achterstallig onderhoud van bestaande wegen, spoor- en waterwegen
– Investeringen in nieuwe infrastructuur

In totaal wordt tot het jaar 2020 rond de 80 miljard euro geïnvesteerd in onderhoud en aanleg van infrastructuur.

Beprijzing weggebruik
Het kabinet stelt een platform in van maatschappelijke organisaties (zoals consumenten-, werkgevers- en mileuorganisaties). Dat platform wordt gevraagd om voorstellen te doen voor vormen van ‘beprijzing’ van weggebruik. Volgens het kabinet is voor een dergelijke maatregel een breed draagvlak nodig en kan overleg met het platform daaraan bijdragen. Begin 2005 worden de conclusies van het platform verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad

Kabinet vraagt advies over ‘beprijzing’ weggebruik | Infrasite

Kabinet vraagt advies over ‘beprijzing’ weggebruik

Den Haag – Het kabinet wil een platform instellen dat zich buigt over de ‘beprijzing’ van het gebruik van wegen. Zo wordt maatschappelijke organisaties gevraagd naar ideeën over de doorberekening van kosten aan weggebruikers.

Dat zei vice-premier Zalm na afloop van de wekelijkse ministerraad. De oprichting van het platform maakt onderdeel uit van de Nota mobiliteit van minister Peijs (V&W). De minister presenteert de nota binnenkort namens het kabinet.

De hoofdlijnen van de nota komen hierop neer:

– Investeren in de verbindingen in de Randstad, waardoor de bereikbaarheid van onder meer Schiphol en de Rotterdamse haven wordt verbeterd.
– Realiseren van voorspelbare bereikbaarheid (maximum reistijden op bepaalde trajecten)
– Achterstallig onderhoud van bestaande wegen, spoor- en waterwegen
– Investeringen in nieuwe infrastructuur

In totaal wordt tot het jaar 2020 rond de 80 miljard euro geïnvesteerd in onderhoud en aanleg van infrastructuur.

Beprijzing weggebruik
Het kabinet stelt een platform in van maatschappelijke organisaties (zoals consumenten-, werkgevers- en mileuorganisaties). Dat platform wordt gevraagd om voorstellen te doen voor vormen van ‘beprijzing’ van weggebruik. Volgens het kabinet is voor een dergelijke maatregel een breed draagvlak nodig en kan overleg met het platform daaraan bijdragen. Begin 2005 worden de conclusies van het platform verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad