awgroup dijkversterking purmerend
Drie miljoen euro

Dijkversterking bij Purmerend gegund aan AW Groep

Eerdere werkzaamheden van AW Groep in Purmerend. AW Groep

AW Groep wint de opdracht voor de versterking van een vier kilometer lang dijktraject tussen Purmerend en Ilpendam. Dat maakt het waterschap Hollands Noorderkwartier deze week op TenderNed bekend. De aanneemsom bedraagt drie miljoen euro.    

De waterkering voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen, zegt de opdrachtgever in een aanbestedingsdocument. Daarom wordt de waterkering verbeterd. “De werkzaamheden bestaan uit het het plaatsen van beschoeiing, het verzwaren van de binnenberm en het verbreden van het fietspad op de kruin van de dijk.”

AW Groep heeft de opdracht om het ontwerp verder uit te werken en uit te voeren. Naar verwachting gaat de eerste schop in 2024 de grond in, valt te lezen in een aanbestedingsdocument. Verloopt alles volgens plan, dan wordt het project ergens in het jaar daarop opgeleverd.

Regionale dijkversterkingen

Het dijktraject tussen Purmerend en Ilpendam is een van de waterkeringen die het waterschap laat versterken als onderdeel van het Programma Verbetering Boezemkades (PVB). Dat is de verzamelnaam voor het programma en budget waarmee regionale waterkeringen door het waterschap worden verbeterd. Primaire waterkeringen, zoals de Markermeerdijken en Waddenzeedijk, behoren juist tot het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

AW Groep heeft eerder in Purmerend aan een dijkversterking gewerkt. Met verloop van 2021 verbeterde het bedrijf de Wheredijk in opdracht van het waterschap Hollands Noorderkwartier. Ook dat was een regionale waterkering die niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.

Dijkversterking bij Purmerend gegund aan AW Groep | Infrasite
awgroup dijkversterking purmerend
Drie miljoen euro

Dijkversterking bij Purmerend gegund aan AW Groep

Eerdere werkzaamheden van AW Groep in Purmerend. AW Groep

AW Groep wint de opdracht voor de versterking van een vier kilometer lang dijktraject tussen Purmerend en Ilpendam. Dat maakt het waterschap Hollands Noorderkwartier deze week op TenderNed bekend. De aanneemsom bedraagt drie miljoen euro.    

De waterkering voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen, zegt de opdrachtgever in een aanbestedingsdocument. Daarom wordt de waterkering verbeterd. “De werkzaamheden bestaan uit het het plaatsen van beschoeiing, het verzwaren van de binnenberm en het verbreden van het fietspad op de kruin van de dijk.”

AW Groep heeft de opdracht om het ontwerp verder uit te werken en uit te voeren. Naar verwachting gaat de eerste schop in 2024 de grond in, valt te lezen in een aanbestedingsdocument. Verloopt alles volgens plan, dan wordt het project ergens in het jaar daarop opgeleverd.

Regionale dijkversterkingen

Het dijktraject tussen Purmerend en Ilpendam is een van de waterkeringen die het waterschap laat versterken als onderdeel van het Programma Verbetering Boezemkades (PVB). Dat is de verzamelnaam voor het programma en budget waarmee regionale waterkeringen door het waterschap worden verbeterd. Primaire waterkeringen, zoals de Markermeerdijken en Waddenzeedijk, behoren juist tot het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

AW Groep heeft eerder in Purmerend aan een dijkversterking gewerkt. Met verloop van 2021 verbeterde het bedrijf de Wheredijk in opdracht van het waterschap Hollands Noorderkwartier. Ook dat was een regionale waterkering die niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.