Sluis en stuw Roermond. Foto: Rijkswaterstaat

Schade aan monumentale stuw Roermond vastgesteld

Foto: Rijkswaterstaat

In de bijna honderd jaar oude stuw in de Maas bij Roermond zijn scheuren in drie jukken ontdekt. De jukken zijn nu iets naar achteren uitgezet en zullen worden gerepareerd met een schoorconstructie, zodat de stuw mee kan tot het groot onderhoud dat in 2023 moet plaatsvinden.

In januari werd duidelijk dat er schade aan één van de zeven stuw- en sluiscomplexen op de Maasroute was ontstaan. Een inspectie heeft uitgewezen dat er scheuren in drie jukken zitten. Aanvankelijk werd er rekening mee gehouden dat door de schade aan het object de volledige stuw zou kunnen bezwijken, wat tot een forse daling van de waterstand zou kunnen leiden. Maar nadere inspectie heeft uitgewezen dat dit zeer onwaarschijnlijk is.

Stuw is weer stabiel

Dat neemt echter niet weg dat de schade gerepareerd moet worden. “Vooruitlopend op deze reparatie is er ballast op deze jukken geplaatst om deze te verstevigen en is er een continue meting op de jukken gezet om ze te monitoren”, legt Rijkswaterstaat uit. Bovendien zijn de jukken enkele millimeters naar achteren uitgezet. Door deze ingrepen is de stuw nu weer stabiel. Aan wal wordt een constructie van buizen gemonteerd, een zogenaamde schoorconstructie.

“Deze constructie wordt benedenstrooms tegen de drie jukken geplaatst. Op deze manier stabiliseren we de stuw. Het materiaal is op 10 februari aangekomen, de montage is dan ook op deze dag gestart. Als alles conform planning loopt, kan de schoorconstructie op de eerste juk zaterdag 12 februari geplaatst worden. Na plaatsing van de constructie kunnen bij een lage waterafvoer laswerkzaamheden onderwater uitgevoerd worden om de beschadigde jukken te herstellen. Dit is de definitieve oplossing tot aan het groot onderhoud dat aan stuw Roermond gepland staat in 2023.”

Mee tot 2035

Het onderhoud van deze en diverse andere stuw- en sluiscomplexen op de Maasroute werd recent in de markt gezet. Na de aanbesteding gaat het onderhoud aan de stuwen Roermond, Linne, Sambeek en Belfeld tussen 2023 en 2026 plaatsvinden. De objecten moeten dan weer tot zeker 2035 mee kunnen, waarna ze zullen worden gerenoveerd of vervangen. Recent werd ook aan de sluizen bij Heel en Sambeek al onderhoud gepleegd.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.