Sluis en stuw Roermond. Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat start aanbesteding onderhoud Maasstuwen

Foto: Rijkswaterstaat

Tussen 2023 en eind 2026 staat het grootschalige onderhoud aan de Maasstuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek gepland. Rijkswaterstaat heeft deze opdracht nu in de markt gezet. 

Het werk aan de in totaal zeven stuw- en sluiscomplexen in de Maas gaat daarmee een volgende fase in. Zo zijn bij Sluis Sambeek en Sluis Heel het afgelopen jaar de nivelleersystemen onder handen genomen en dit jaar zal dat bij Sluis Linne. Onlangs werd ook bekend dat consortium IMPAKT (Pilz, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV) gaan onderzoeken wat er allemaal nodig is om de bediening en besturing van de zeven objecten weer helemaal up to date te krijgen.

Vervanging en renovatie vanaf 2035

Dit laatste traject loopt parallel aan het civieltechnische en werktuigbouwkundige onderhoud dat tussen 2023 en 2026 moet gaan plaatsvinden. Van deze opdracht is de aanbesteding nu dus gestart. In die periode worden er aandrijvingen vervangen, worden bodembeschermingen hersteld, vindt er schilderwerk plaats en worden er betonschades gerepareerd. Bij Stuw Roermond moet ook de kraan worden vervangen.

Als dat allemaal is gebeurd, moeten de complexen er in elk geval tot 2035 tegenaan kunnen. Vanaf dat jaar worden ze namelijk grootschalig gerenoveerd of vervangen. Stuw Grave is de uitzondering, want die wordt vanaf 2028 al aangepakt.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.