Hoogwater Hattem. Foto: iStock / E. Zeemering

‘800 miljoen euro extra nodig voor beheer en onderhoud waterwerken’

Hoogwater Hattem. Foto: iStock / E. Zeemering (onbeperkt gebruik)

Voor het beheren en onderhouden van de Nederlandse waterwerken is de komende vier jaar 800 miljoen euro extra nodig. En daarna moet er structureel 100 miljoen euro per jaar bij, aldus Deltacommissaris Peter Glas. Hij zegt dat het Deltaprogramma geen vertraging mag oplopen maar juist versneld moet worden met het oog op klimaatverandering.

Het huidige Deltafonds kent een fors tekort voor beheer en onderhoud. Volgens Glas mag dat tekort niet ten koste gaan van nieuwe watermaatregelen om het laaggelegen Nederland voor te bereiden op verdere klimaatverandering. Hij zei dat in toelichting op het Deltaprogramma 2022, dat op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de bijbehorende aanbiedingsbrief vraag Glas het kabinet om de uitdagingen op het gebied van water beter te koppelen aan andere grote opgaven waar Nederland voor staat, zoals energie en woningbouw. De recente overstromingen en het IPCC-klimaatrapport onderstrepen zijn oproep nog eens.

Budget verdubbeld

Volgens de Deltacommissaris is een meer dwingende aanpak van het kabinet nodig om er voor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met een stijgende zeespiegel, hogere maar ook lagere afvoeren in de rivieren en weersextremen. Om alles in juiste banen te leiden, moeten waterbeheerders volgens Glas al vroeg bij woningbouwprojecten worden betrokken. Ook adviseert hij “het kabinet geld uit te trekken voor onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering op de lange termijn voor de grensoverschrijdende rivieren en de mogelijke maatregelen.”

Lees ook: Deltacommissaris: waterbeheer standaard opnemen in bouwplannen

Het budget voor zoetwatermaatregelen is voor de periode 2022-2027 bijna verdubbeld tot 800 miljoen euro. Dan gaat het onder meer om de aanleg van nieuwe sloten en kanalen om zoetwater uit de Rijn en Maas beter te gebruiken. “Op de zandgronden richt de aanpak zich onder meer op het laten meanderen van beekjes en de inzet van stuwen om het water vast te houden. Voor het IJsselmeer worden maatregelen genomen om de zoetwaterbuffer beter te beschermen tegen zout water dat bij de sluizen bij de Afsluitdijk binnendringt.”

Dijkversterking van 20 kilometer

“Het afgelopen jaar zijn er weer grote en bijzondere projecten gestart en opgeleverd”, vertelt het ministerie van IenW verder. “Dit jaar is bijvoorbeeld in het Hoogwaterbeschermingsprogramma de dijkversterking bij Vianen en de Lauwersmeerdijk afgerond. Volgend jaar start het werk aan de dijk tussen Tiel en Waardenburg, een traject van 19,5 km lang. Rijkswaterstaat werkt daarnaast door aan de versterking van de Afsluitdijk zodat de dijk ook in de toekomst bescherming blijft bieden tegen overstromingen.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.