Waaldijk Tiel Waardenburg. Foto: Van Oord

Ploegam, Dura Vermeer en Van Oord gaan dijk Waardenburg-Tiel versterken

Waaldijk Tiel Waardenburg. Foto: Van Oord

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg wordt over een lengte van 19 kilometer versterkt door Mekante Diek, een combinatie van Ploegam, Dura Vermeer en Van Oord. De uitvoering staat vanaf 2023 gepland en in oktober 2026 moet de dijk weer helemaal hoogwaterveilig zijn.

Waterschap Rivierenland heeft het werk aanbesteed in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat deze drie bedrijven uiteindelijk zijn gekozen, heeft te maken met de specialistische kennis die ze in huis hebben. Alledrie de bedrijven zijn namelijk vaker betrokken bij grootschalige dijkversterkingsprojecten. Dat is op zichzelf echter niet voldoende, het moet met de inschrijving op de aanbesteding ook goed voor het voetlicht worden gebracht.

Dat is goed gelukt, blijkt niet alleen uit het winnen van de aanbesteding. Waterschap Rivierenland heeft de plannen van de bouwcombinatie namelijk vier keer een rapportcijfer 10 gegeven, en wel op de onderwerpen samenwerking, bouwlogistiek, duurzaamheid en constructies. Een duurzame aanpak van het hele project is centraal gesteld. Zo gaat transport vooral over het water, zodat de omgeving minder overlast heeft van het werk.
Ook zet de combinatie in op het gebruik van gebiedseigen grond, emissievrije uitvoering en het efficiënt omgaan met materialen.

Voorbereiding start later dit jaar

Het project dijkversterking Tiel-Waardenburg grenst aan een Natura 2000-gebied en een groot deel van de dijk ligt langs bewoond gebied. Het project bestaat deels uit een tweefasencontract. “Voor de constructieve oplossingen worden de aangeboden optimalisaties in samenwerking met de opdrachtgever tot het definitieve ontwerp uitgewerkt”, zegt Van Oord daarover. In de tweede helft van 2021 starten Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer met Waterschap Rivierenland aan de ontwerpfase van het project. In 2023 zal de combinatie starten met de uitvoering, waarna de dijk in oktober 2026 hoogwaterveilig is.

Lees ook: Minister wil dijkversterking in ‘hogere versnelling’

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.