Deltacommissaris: waterbeheer standaard opnemen in bouwplannen

Waterafvoer pijpleiding. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie
Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Waterbeheer moet een vaste rol krijgen in alle bouwplannen in Nederland, vindt Deltacommissaris Peter Glas. Hij ziet in de overstromingen in Limburg een onderbouwing van het pleidooi om veel meer rekening te houden met water. Glas sluit ook niet uit dat de dijkversterkingen in Nederland versneld moeten worden.

Dat pleidooi wordt al langer gedaan door de waterschappen in Nederland omdat er steeds vaker extreme weersomstandigheden zijn. De afgelopen week heeft dat tot watersnood in Limburg, Duitsland en België geleid. Voor Deltacommissaris glas reden om op te roepen voor meer aandacht voor water, onder meer door er standaard een rol voor in te ruimen in bouwplannen. Hij stelt dat water en bodem leiden moeten zijn in ruimtelijke ordening om zo schade te voorkomen, en elke schop die de grond in gaat moet ‘waterrobuust’ en klimaatbestendig zijn.

Meer geld voor bescherming tegen hoogwater

“We hebben drie jaar met grote droogte te maken gehad. Ik verwacht dat er extra geld vrijkomt om die droogteproblemen aan te pakken, zoals ik ook heb bepleit. Nu hebben we in Meerssen, Valkenburg en een deel van Roermond grote overstromingen gehad als gevolg van extreem veel en langdurige regen. Misschien moet er ook nog meer geld komen om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Ik denk dat we nu goede argumenten hebben gezien om meer te investeren, als dat nodig zou zijn”, aldus Glas.

Dijkversterking versnellen

Er is 400 miljoen euro per jaar beschikbaar om er tot 2050 voor te zorgen dat alle 3.500 kilometer waterkering in Nederland op voldoende hoogte en sterkte komt. Dat betreft de derde ronde dijkversterking na het hoge water van 1993 en 1995. Toen is er 2,5 miljard euro geïnvesteerd om de dijken te versterken. “De derde ronde is gebaseerd op nieuwe berekeningen. Maar het klimaat verandert en misschien moeten we wel versnellen. Dat we bijvoorbeeld in 2040 al klaar willen zijn. Niks doen is geen optie, want dan zijn de gevolgen niet te overzien”, aldus Glas.

Bron: ANP

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam