Dijk Waardenburg. Foto: iStock / Hilda Weges

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg van start

Foto: iStock / Hilda Weges (onbeperkt gebruik)

De versterking van 23 kilometer dijk tussen Gorinchem en Waardenburg is van start gegaan. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2026 afgerond zijn.

De versterking van de dijken op dit traject behoort binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma tot de tien meest urgente projecten. Vanuit het HWBP is er dan ook een subsidie van 350 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het werk wordt de komende vijf jaar uitgevoerd door Heijmans, GMB en De Vries & van de Wiel, in opdracht van Waterschap Rivierenland en met een adviserende rol voor Royal HaskoningDHV.

Weg jarenlang dicht

Het gaat om een grote, dure en langlopende operatie, waarbij hinder voor de omgeving onvermijdelijk is. Op trajecten waar er wordt gewerkt is de dijk afgesloten voor doorgaand verkeer, dat zal worden omgeleid. Er is bewust voor gekozen om niet steeds van verkeerssituatie te wisselen. Dat betekent dat de weg op de dijk tot 2025 dicht is voor doorgaand verkeer en dat voor bewoners en bedrijven naar goede oplossingen wordt gezocht. In 2026 moet de dijk weer helemaal hoogwaterveilig zijn.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.