Meanderende Maas. Foto: HWBP

Dijkversterking van 160 miljoen euro definitief naar Boskalis

Foto bij nieuwsbericht Hoogwaterbeschermingsprogramma

Boskalis mag het dijkversterkingsproject Meanderende Maas gaan uitvoeren. Onlangs werd al de voorlopige gunning bekend, nu is deze definitief geworden. Met het project is circa 160 miljoen euro gemoeid. 

Binnen Meanderende Maas is waterschap Aa en Maas de aanbesteder namens de overige opdrachtgevers: de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten en de gemeente Oss betrokken. En er wordt samengewerkt met Waterschap Rivierenland, de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal en de provincie Gelderland.

Rivierverruiming en dijkversterking

Er moet dan ook nogal wat gebeuren de komende jaren. De Maasdijk wordt aan de Brabantse zijde over een lengte van 26 kilometer versterkt om weer aan de nieuwste wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Ook wordt de rivier verruimd, wat de circa 1 miljoen kubieke meter grond oplevert waarmee de dijk zal worden versterkt. Ook komen er nieuwe of verbeterde wandel- en fietsroutes in het gebied.

In deze aanbesteding is sprake van een tweefasencontract. De partijen gaan eerst samen en in contact met de omgeving het voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp en de besluiten, vergunningen en realisatie voorbereiden. Als dat allemaal gebeurd is, kan de definitieve prijs voor het werk worden vastgesteld en kan de realisatie beginnen. Dat staat voor medio 2023 in de planning.

Lees ook deze artikelen over dijkversterking:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Dijkversterking van 160 miljoen euro definitief naar Boskalis | Infrasite
Meanderende Maas. Foto: HWBP

Dijkversterking van 160 miljoen euro definitief naar Boskalis

Foto bij nieuwsbericht Hoogwaterbeschermingsprogramma

Boskalis mag het dijkversterkingsproject Meanderende Maas gaan uitvoeren. Onlangs werd al de voorlopige gunning bekend, nu is deze definitief geworden. Met het project is circa 160 miljoen euro gemoeid. 

Binnen Meanderende Maas is waterschap Aa en Maas de aanbesteder namens de overige opdrachtgevers: de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten en de gemeente Oss betrokken. En er wordt samengewerkt met Waterschap Rivierenland, de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal en de provincie Gelderland.

Rivierverruiming en dijkversterking

Er moet dan ook nogal wat gebeuren de komende jaren. De Maasdijk wordt aan de Brabantse zijde over een lengte van 26 kilometer versterkt om weer aan de nieuwste wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Ook wordt de rivier verruimd, wat de circa 1 miljoen kubieke meter grond oplevert waarmee de dijk zal worden versterkt. Ook komen er nieuwe of verbeterde wandel- en fietsroutes in het gebied.

In deze aanbesteding is sprake van een tweefasencontract. De partijen gaan eerst samen en in contact met de omgeving het voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp en de besluiten, vergunningen en realisatie voorbereiden. Als dat allemaal gebeurd is, kan de definitieve prijs voor het werk worden vastgesteld en kan de realisatie beginnen. Dat staat voor medio 2023 in de planning.

Lees ook deze artikelen over dijkversterking:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam