Biesbosch. Foto: provincie Zuid-Holland

Bevers mogen verwijderd worden als ze waterkeringen dreigen te verzwakken

Foto: nieuwsbericht provincie Zuid-Holland

De bever gedijt goed in Zuid-Holland, maar het graafgedrag van het dier kan dijken en andere waterkeringen verzwakken. Als dat dreigt te gebeuren, hebben de waterschappen voortaan toestemming om de dieren te verjagen of verwijderen.

De provincie heeft die toestemming verleend aan de vijf waterschappen in Zuid-Holland. De bever wordt in de provincie als een icoon gezien en de diersoort krijgt ook alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te verspreiden. Maar de grens ligt daar waar de veiligheid in het gedrang komt. Bevers maken namelijk de grootste en diepste gangenstelsels van alle dieren in Nederland. En als dat in bijvoorbeeld een dijk gebeurt, kan het object ernstig verzwakt worden. Dat kan weer leiden tot overstromingen en onveilige situaties voor alles en iedereen achter zo’n dijk.

Alleen indien noodzakelijk

“De provincie heeft daarom ontheffing verleend aan waterschappen om in deze situaties in te grijpen”, meldt Zuid-Holland. “Het gaat dan meestal om een enkele bever. De eerste stap is dat zij de bever verjagen, de burcht verwijderen en de schade herstellen. Ook kunnen ze de gang van de burcht zodanig afsluiten dat de bever er nog wel uit kan, maar niet meer erin. In het uiterste geval mogen ze de bever doden. Uiteraard mag dit alleen als dat noodzakelijk is en op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in het met de Zoogdierenvereniging afgestemde beverprotocol. De ontheffing ligt nu ter inzage bij de Omgevingsdienst Haaglanden.”

Lees ook: Waterschap wil graafschade door bevers eerlijk verdelen

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.