Composiet belangrijke impuls voor duurzame infrastructuur

Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft woensdag uit handen van VKCN-voorzitter Albert ten Busschen, NRK-directeur Erik de Ruijter en FiberCore-directeur Ed Hoogstad twee MRPI-bladen (Milieurelevante Productinformatie) ontvangen voor composieten bruggen en sluisdeuren. Uit deze rapportages, die voor het eerst zijn opgesteld voor toepassingen van composiet in de Nederlandse infrastructuur, blijkt dat kunststof zeer geschikt is als bouwmateriaal voor bruggen, sluizen en wegdekken. Richard Mulder van Bouwend Nederland: “Dit soort tests maken duidelijk dat composiet met zijn lage gewicht en onderhoudsvriendelijke en duurzame karakter, breder toepasbaar is dan je in eerste instantie denkt.”

Een MRPI-blad bevat getoetste informatie over de milieuaspecten van een bouwmateriaal, -product of –element. De toetsing bestaat uit een milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) en levert gegevens op over bijvoorbeeld energieverbruik, duurzaamheid en de mogelijkheden tot hergebruik. Verschillende kunststof bouwproducten, zoals pvc-dakbanen en lichtstraten, beschikken al over een MRPI-blad. FiberCore Europe en DSM lieten met steun van Agentschap NL een LCA-studie uitvoeren van een composieten brug en een composieten sluisdeur. Met als doel partijen die duurzaam willen inkopen milieu-informatie te bieden over deze innovatieve producten. Agentschap NL ondersteunde vanuit het MJA-programma de studie om bedrijven aan te moedigen te communiceren over de milieu-informatie en het energiegebruik van hun producten.

Composiet geschikt voor constructieve toepassingen

In deze nieuwe MRPI-bladen wordt bevestigd dat composiet sterk, duurzaam, licht en flexibel is. Het is makkelijk te verplaatsen en vergt weinig onderhoud. Qua duurzaamheid scoort het ook positief: het is gemaakt van glasvezels omhuld met hars, en gaat zeer lang mee. Erik de Ruijter van NRK, de branchevereniging voor de rubber- en kunststofindustrie: “Al deze eigenschappen maken composiet fijn materiaal om mee te werken. Het wordt dan ook al regelmatig toegepast in gevelplaten, regengoten, dorpels, buitenmeubilair en bureau- en keukenbladen.” Relatief nieuw is het inzicht dat het materiaal ook goed bruikbaar blijkt voor constructieve toepassingen als bruggen, sluizen en wegdekken. De lange levensduur is hierbij uiteraard een pré, net als het feit dat het materiaal nauwelijks onderhoud vergt. Ook de mogelijkheden tot hergebruik zijn goed. De Ruijter: “Een composieten brug is licht en daardoor eenvoudig te verplaatsen naar andere locaties. Op langere termijn verwachten we een serieuze markt voor tweedehands bruggen.”

Producten vergelijken en afgewogen keuze maken

Met de huidige resultaten van de LCA-studie kunnen aannemers, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten een beter afgewogen keuze maken voor een bepaald bouwmateriaal of –product. Dit is zeker het geval als de data, samen met data over andere materialen, worden opgenomen in de Nationale Milieu Database en bouwers ermee rekenen in Dubocalc. De MRPI-bladen maken namelijk mogelijk dat je materialen of producten met gelijke eenheden kunt vergelijken. Voor andere composietproducenten biedt de studie aanknopingspunten om ook een MRPI-blad te laten maken. Richard Mulder van Bouwend Nederland: “De komende jaren zullen veel bruggen en andere infrastructurele werken in Nederland vervangen moeten worden. Dan is het handig als we producten kunnen vergelijken op bijvoorbeeld grondstofverbruik en levensduur. Composiet kan dan zeker een grotere rol gaan spelen.”

Over het MJA-programma

In Nederland hebben de overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het effectief en efficiënt inzetten van energie. Die afspraken zijn vastgelegd in meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE) en richten zich vooral op energie-intensieve sectoren (circa 1.200 bedrijven). Met als resultaat: de energie-efficiency verbeterde sinds 1992 jaarlijks gemiddeld met 2 procent. Het MJA-programma ondersteunt daarbij. Wie deelneemt aan de meerjarenafspraken, kan gerichte hulp ontvangen. De MJA-adviseurs ondersteunen bij het opstarten, aanjagen, voorlichten, begeleiden, adviseren, faciliteren van kennisnetwerken en (deels) financieren van projecten rond energiebesparing.

Het MJA-programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zie voor meer informatie: www.agentschapnl.nl/mja

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FiberCore Europe